• Mikulášsky sprievod

     • Mikuláš pri svojich tradičných pochôdzkach nevynechal ani našu školu. Už tradične sa o veselé prekvapenie postarali naši deviataci.

      Množstvo čertov a anjelov z mikulášskeho sprievodu navštívilo všetky triedy našej školy, nezabudli ani na našich najmenších škôlkarov. Návšteva sa tradične nezaobišla bez smiechu, hluku, dobrej nálady, básničiek a pesničiek. Poslušné aj menej poslušné deti odmenil Mikuláš sladkosťami.

     • Víťazstvo v okresnom kole Technickej olympiády

     • Okresné kolo Technickej olympiády (TO) sa konalo 29. 11. 2018 v priestoroch Strednej odbornej školy technickej v Petržalke. Za ZŠ s MŠ Milana Hodžu postúpili víťazi školského kola TO v dvoch kategóriách.  

      V kategórii B (žiaci 5., 6., 7. ročníkov)  nás vynikajúco reprezentoval Mateo Hernando zo 7.B triedy, ktorý sa po absolvovaní teoretickej a praktickej časti (výrobok: Vešiak na kľúče) stal víťazom v okrese Bratislava I a postúpil do krajského kola TO.

      V kategórii A (žiaci 8. a 9. ročníkov), ktorá je súťažou dvojíc, nás zastupovali Simon ŠinkovicMichal Vrba z 8.B. Obaja si veľmi dobre počínali v teoretickej aj praktickej časti . Ich výrobok rapkáč bol dokonca ohodnotený 55 bodmi z možných 60 a spolu s bodmi za teoretickú časť obsadili 1. miesto v okrese Bratislava I a postupujú do krajského kola súťaže TO.

     • Vynikajúce výsledky v súťaži iBobor

     • Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do overenia svojich zručností a vedomostí v informatickej súťaži iBobor, ktorá sa okrem Slovenska koná vo viacerých krajinách a zúčastňuje sa na nej okolo 400 000 súťažiacich. Zo 124 účastníkov z našej školy vyriešilo úspešne svoje úlohy 43 žiakov.

      Najväčší úspech dosiahla žiačka V.A Terézia Černigová, ktorá získala plný počet bodov a tým sa zaradila medzi najlepších v kategórii Bobrík, keď obsadila 1. – 543. miesto.

      Ďalšie umiestnenie našich žiakov:

      Kategória Drobec (2. a 3. ročník) - 2 úspešní riešitelia

      Kategória Bobrík (4. a 5. ročník) - 18 úspešných riešiteľov

      Kategória Benjamín (6. a 7. ročník) - 10 úspešných riešiteľov

      Kategória Kadet (8. a 9. ročník) - 13 úspešných riešiteľov

     • Prehliadka protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN

     • Dňa 15. novembra sa naši ôsmaci a deviataci zúčastnili na prehliadke protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN v priestoroch Múzea dopravy.

      Ide o medzinárodný protidrogový preventívny projekt, ktorý má podobu vlaku. V jednotlivých vagónoch sa mohli žiaci zblízka a všetkými zmyslami, ale zároveň bezpečne, dozvedieť o nebezpečenstvách spojených s drogami. Multimediálna vlaková súprava zaujala zúčastnených interaktivitou a autentickým zobrazením tejto závažnej témy. Žiaci mohli vidieť, ako vyzerá drogový brloh, väzenská cela, alebo ako môže dopadnúť jazda autom pod vplyvom návykových látok.

     • OZNAM - 2. stupeň ZŠ

     • Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 21. 11. 2018 nebudú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 5). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

      Rodičov piatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Zabaľte im desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Dohliadnite, aby mali so sebou aspoň 2 funkčné perá, ktoré píšu namodro. Nič iné pri testovaní nesmú používať.  Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie nájdete na stránke NÚCEM :

       http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

      Mgr. Etela Hessová

     • Scénické čítanie z knihy Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné

     • V piatok 16.11. 2018 našu školu navštívili spisovateľka Zuzana Lišková, autorka knihy Ako sa Ela naučila vidieť neviditeľné, Magdaléna Fazekašová z vydavateľstva Triopublishing a bábkoherečka Patrícia Sopkovičová, ktoré predstavili spomínanú knihu. Po bábkovom predstavení mali žiaci 1. a 2. ročníka možnosť opýtať sa autorky na všetko, čo ich v súvislosti s ňou zaujalo. Príjemné stretnutie vyvrcholilo autogramiádou a deti sa už nevedeli dočkať, ako si doma prečítajú všetko o Ele a jej neviditeľných škriatkoch z kníh, ktoré si kúpili.

     • Úspešná reprezentácia školy na šachovom turnaji

     • 15.11.2018 sa konal šachový turnaj základných škôl v rýchlom šachu - Okresné majstrovstvá obvodu Bratislava 1. Z tridsiatich šiestich zúčastnených chlapcov sa štyria naši žiaci umiestnili nasledovne: Alex Zoltán Janikovič na 4. mieste, Pavol Novák na 7. mieste, Jaroslav Novák na 8. mieste a Tomáš Novák na 10. mieste. Najmladší z bratov Novákovcov - Tomáš - postupuje ako neregistrovaný hráč do krajského kola. Chlapcom gratulujeme k peknému výsledku a prajeme ďalšie športové úspechy.

     • Informačné popoludnie - 2. stupeň

     • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14. 11. 2018 sa v čase od 16:30 do 18:00 uskutoční na 2. stupni našej školy informačné rodičovské združenie. Triednych učiteľov nájdete v ich kmeňových triedach, netriedni učitelia budú v zborovni.

     • Návšteva prírodovedného múzea vo Viedni

     • Naši štvrtáci navštívili prírodovedné múzeum vo Viedni. Prezreli si výstavu zoologickej zbierky, ktorá predstavuje svet živočíšnej ríše počnúc mikroorganizmami až po cicavce a  nachádzajú sa v nej aj ohrozené alebo už vyhynuté druhy. 

      Deti veľmi zaujalo aj mineralogicko-petrografické oddelenie s výstavou minerálov, drahokamov, rúd, kameňov a meteoritov a geologicko-paleontologická výstava, ktorá predstavuje skelety a preparáty pravekých zvierat, niektoré aj v ich životnej veľkosti. 

      Unikátom prehistorickej zbierky je praveká soška Willendorfskej venuše, stará 25-tisíc rokov. Zaujímavé sú takisto zbierky oddelenia antropológie, botaniky, archív histórie vedy a planetárium.

     • Návšteva u babičiek a deduškov

     • Október je mesiac, ktorý je venovaný starších ľuďom. 

      Aj my sa každý rok snažíme trošku spríjemniť chvíle našim starčekom a starenkám v DD na Podjavorinskej ulici, pre ktorých sme v rámci ŠKD pripravili krátky program. Spev, tanec, recitácia a krásne slová v prítomných vyvolali radosť a úsmev na tvárach. Deti boli obdarené veľkým potleskom a poďakovaním.

      A tak to má byť... Nesmieme na našich starkých zabúdať.

     • Svetový deň sporenia

     • Pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa na Slovensku uskutočnil projekt vzdelávania detí o peniazoch. Našu školu navštívila lektorka finančného vzdelávania z VÚB, pani Hana Husenicová.

      Žiaci z II.A a II.B sa dozvedeli veľa informácií o histórii vzniku peňazí, rozprávali sa o platidlách, ktoré sa používajú v okolitých štátoch, zamýšľali sa nad tým, že peniaze si treba zarobiť a dobre rozmýšľať, na čo ich minieme. Priamo na besede si vyskúšali, že sporiť sa oplatí. Za aktivitu ich pani Husenicová odmenila milými darčekmi.

     • Príbeh hudby

     • V piatok 26. októbra sme sa spolu s našimi piatakmi prostredníctvom živého prenosu preniesli do koncertného štúdia SRo, aby sme prežili Príbeh hudby.

      Bratislavský spevácky zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom SRo a výbornými sólistami pripravili pre žiakov prierez dejinami hudby od jej počiatkov cez viaceré štýlové obdobia. Žiaci mohli počuť ukážky gregoriánskeho chorálu a 40-hlasného moteta. Organ oživil Bachove kompozície a orchester veľkolepo interpretoval Haydna či Bizeta. Žiakom sa najviac páčila ukážka Clapping music a pieseň Páslo dievča pávy, ktorú si spolu so zborom aj zaspievali. 

     • Návšteva planetária

     • Žiaci štvrtého ročníka v októbri absolvovali v rámci rozšírenia učiva o vesmíre exkurziu vo hvezdárni v Hurbanove. Je to jediná hvezdáreň na Slovensku, kde je digitálne planetárium. Softvér hvezdárne umožní prelet celou slnečnou sústavou, pozorovanie oblohy z ktorejkoľvek pozície vesmíru. Deti mohli pozorovať hviezdy nielen tak, ako je ich vidieť zo zeme, ale aj v priestore a čase. Dozvedeli sa veľa nových informácií a nadšení sa vrátili domov.

     • Stretnutie s Maroškom

     • Dňa 18.10.2018 sa naši siedmaci zúčastnili na hudobno-dramatickom predstavení Stretnutie s Maroškom, ktoré sa odohralo v priestoroch Zichyho paláca. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 130. výročia narodenia významného slovenského básnika a spisovateľa Martina Rázusa.

      Naši žiaci mali možnosť sledovať niekoľko dramatizovaných úryvkov z diela Maroško a vďaka Jurajovi Sarvašovi sa preniesli do detských čias samotného básnika. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé svojím spracovaním a zároveň prispelo k lepšiemu pochopeniu Rázusom spracovaných tém a myšlienok. Taktiež im priblížilo dobu, v ktorej autor vyrastal a tvoril.

     • Európsky deň záchrany života

     • Žiaci 7. ročníka sa pri príležitosti Európskeho dňa záchrany života zúčastnili na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch jedného z bratislavských nákupných centier. Na troch stanoviskách sa dozvedeli zaujímavé informácie o postupe pri ohrození života iného človeka. Všetci mali možnosť vidieť a vyskúšať si v praxi masáž srdca. Tí najvytrvalejší získali za svoju snahu pochvalu a drobnú pozornosť.

     • Oznam - Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29. oktobra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. 

      Mgr. Etela Hessová

     • Konferencia Sláva šľachetným

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka našej školy, ktorá nesie meno Milana Hodžu, sa 12. októbra na pozvanie organizátorov - Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Historického ústavu SAV, vedeckého garanta konferencie a Spolku Martina Rázusa zúčastnili na konferencii Sláva šľachetným - V službách diplomacie pri príležitosti 100. výročia vzniku Česko-slovenskej republiky v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Podujatie bolo venované významným slovenským diplomatom, pôsobiacim v hraničných obdobiach nášho národa od konca 19. storočia do päťdesiatych rokov 20. storočia.

      „Významní muži česko-slovenskej diplomacie: Štefánik, Pavlů, Osuský, Hodža, Szathmáry, Palic, Hurban, Slávik, Krno, Papánek a Clementis. Jedenásť diplomatov – desať Slovákov a jeden rodený Moravák žijúci na Slovensku. Okrem ´povolania´ diplomata navyše aj spisovatelia, básnici, legionári, politici, medzinárodní právnici. Ich dramatické životné a profesionálne osudy v mnohom osvetľujú nielen dobu, v ktorej žili, ale aj súvislosti a podmienky, ktoré ich konanie ovplyvňovali a ktoré spätne aj oni formovali. To, čo túto skupinu ´diplomatických pionierov´–  inak osobnostne a generačne rôznorodú – ozvláštňovalo a čo mali spoločné, bolo silné národné povedomie s dôrazom na všeľudské univerzálne hodnoty, hrdé vlastenectvo, pevné evanjelické korene a väzby, boj za demokraciu a česko-slovenskú štátnosť, odpor k dvom totalitám 20. storočia, ale aj sklon k dobrodružnosti, túžba vykročiť z malosti a bezvýznamnosti ´domáceho humna´ a byť pri tom, kde sa niečo veľké deje,“ zhrnul tému konferencie vedúci autorského kolektívu, riaditeľ Historického ústavu SAV PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

      Ako ďalej vysvetľuje, naše moderné dejiny, či ich sledujeme „zvnútra“, alebo v európskych súvislostiach nadobudli dynamiku začiatkom 20. storočia. Na scénu sme ako moderný politický národ vlastne vstúpili v čase, keď bol v pohybe celý svet, pričom ani my sme neostali bokom. „Keďže personifikáciou modernej národno-štátnej identity sú osobnosti, ktoré ju tvoria, pozeráme sa na minulosť aj cez prizmu ich osudov. Pričom neskromne a bez zbytočnej malovernosti môžeme konštatovať, že minimálne týchto jedenásť diplomatov sa vo svete ´veľkej politiky´ nestratilo, ba naopak osvedčilo. Pre generácie ich nasledovníkov je inšpiratívne, že rukopis týchto mužov, ktorí sa učili ´diplomatickému remeslu´ takpovediac za pochodu,  nachádzame pri zásadných a zlomových udalostiach našich i svetových dejín – pri kreovaní štátnosti, Spoločnosti národov, Deklarácii Spojených národov, Charte OSN, jednoducho všade tam, kde znel hlas slobody a demokracie. A tak platí dvojnásobné zvolanie: Sláva šľachetným,“ dodáva S. Michálek.

      Ján Juráš, Spolok Martina Rázusa

      Zdroj: www.sav.sk

     • Týždeň zdravej výživy - Strašiačik stráži zdravé potraviny

     • V októbri sme v našom ŠKD mali viacero veľmi pekných akcií, ktoré pani vychovávateľky pripravili pre deti vo svojich oddeleniach.

      Veľmi vydarený bol projekt „Strašiačik stráži zdravé potraviny“. Deti si poobede pripravili chutné a vkusne dotvorené tanieriky zdravej výživy, plné ovocia a zeleniny. Okrem toho sme zorganizovali výstavku strašidielok na školskom dvore, ktorú detičky priebežne dotvárajú z rôznych jesenných plodov.

     • Prvákov navštívil pán starosta

     • Prvá októbrová streda bola pre našich nových prváčikov výnimočná. Navštívil ich starosta Starého Mesta pán Mgr. Radoslav Števčík. Porozprával sa s deťmi o ich prvých dojmoch zo školy. Zaželal im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností a veľa dobrých kamarátov. Pán starosta však neprišiel s prázdnymi rukami. Prváčikom priniesol darček - krásnu knižku od Márie Mikovej Farebné rozprávky. Deti mali z knižiek veľkú radosť.

     • S OLO do ZOO

     • V minulom školskom roku sme sa zapojili do OLOMÁNIE, zberu plastov a papiera, ktorú pre žiakov bratislavských škôl organizuje spoločnosť OLO a.s.

      Usilovne separujeme odpadky v škole, mnohí nosia papier a plasty s pomocou rodičov aj z domu. Keďže sme splnili podmienky súťaže, v tomto školskom roku sa môžeme zúčastňovať zadarmo na sprievodných aktivitách.

      Jednou z nich bola návšteva ZOO. Zvieratká i Dinopark si boli pozrieť žiaci z I.B, II.A a II.B. A aké bolo vstupné? Každý priniesol zvieratkám jabĺčko či mrkvičku, ktorú odovzdal pracovníkom ZOO pri vstupe. Slniečko nám prialo, užili sme si príjemný deň a znova sme sa niečo nové naučili.