• Nástup do školy v školskom roku 2017/2018
     • Nástup do školy v školskom roku 2017/2018

     • Milí žiaci, vitajte opäť v škole.

      Stretneme sa v pondelok, 4. septembra 2017 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici.

      Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy, čo bude trvať približne do 10:00. Rodičia prvákov si môžu potom deti zobrať a osláviť s nimi individuálne významný deň alebo ich nechať v školskom klube a ísť do práce. Každý podľa svojich možností.

      Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov.

      Deti z prvého stupňa v tento deň obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub, prípadne si ich rodičia prevezmú domov.

      Upozorňujem rodičov na povinnosť zaplatiť načas a vždy vopred obedy v školskej jedálni – treba sa skontaktovať s vedúcou jedálne pani Kasalovou. To isté platí aj pre platby za školský klub podľa:

      VZN MČ Bratislava Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.

      Bližšie informácie o spôsobe platby u vedúcej jedálne a u vychovávateliek školského klubu.
       

      Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.

      Etela Hessová, riaditeľka školy

    • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV
     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV

     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky. nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv, nie tenisky. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre 1. ročník
       

      Peračník:
      o Ceruzky
      o Pastelky
      o Strúhadlo zatváracie
      o Guma
      o Pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)

      Slovenský jazyk:
      o 3 ks zošity č. 512

      Matematika:
      o 1 ks zošita č. 513

      Zrkadielko:
      o 1 ks slovníček č. 624

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové farby – pozor - nie okrúhle poschodové
      o Štetce – iba ploché rôznych veľkostí
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice s tupými hrotmi – pozor - nie celé umelohmotné
      o 1 ks pastelky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na pomôcky VV, do ktorej sa všetky pomôckyzmestia
      o 1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadnezástera
      o 1 ks igelit na lavicu
      o 20 ks výkresov A4
      o 20 ks výkresov A3
      o 2 balenia farebných papierov
      o nádoba na vodu
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Telesná výchova:
      o Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko beznápisov, biele ponožky
      o Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      o 1 ks podpísané textilné vrecko

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o O r t o p e d i c k é sandále so spevnenou pätou nie z
      gumy – označené –
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o 1 ks textilné vrecko na prezuvky – podpísané
      o Obaly na učebnice a zošity
      o Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 2. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.512

      Matematika:
      o 3 ks zošit č.513
      o 1 ks zošit č.510
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o trojuholníkové pravítko

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 2 ks čierny tuš
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na všetky Vv veci - označená
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balenie farebného papiera
      o malé výkresy - 20ks
      o veľké výkresy - 20ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu!
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o  biele ponožky

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy -
      so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku, označenom menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 3. a 4. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.523

      Matematika:
      o 5 ks zošit č.524
      o 1 ks zošit č.540
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o Pravítko -  trojuholník, 4. ročník aj trojuholník s ryskou
      o kružidlo

      Anglický jazyk:
      o 1 ks zošit č. 523

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks čierny tuš
      o 1 ks lepidlo
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na VV veci
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balík farebného papiera
      o malé výkresy - 20 ks
      o veľké výkresy - 20 ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, plniace pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o ponožky

      Hygiena:
      o 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom nazavesenie
      o 1ks obrúsok pod desiatu
      o 4ks toaletný papier
      o 1ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek
      o 2 balenia kuchynských utierok

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.