• Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom  dňa 22. decembra 2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách sa začne 8. 1. 2018.

      Mgr. Etela Hessová

     • Vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi

     • Pri príležitosti 15. výročia prinavrátenia pôvodného názvu škole sa na druhom stupni konala dňa 6. novembra 2017 vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi. Výstavu venovanú osobnosti Dr. Hodžu pripravil Ústav politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika.

      Svojou prítomnosťou nás poctila pani Jela Bučková, ktorá predniesla pozdrav od Jána Pálku z USA, vnuka Milana Hodžu. Na slávnosti sa zúčastnili aj prof. Dušan Bakoš z Nadácie M. R. Štefánika, zástupcovia Ústavu politických vied SAV, učitelia a žiaci našej školy.

      Po otvorení panelovej výstavy absolvovali deviataci diskusiu s historikmi venovanú M. Hodžovi. Žiakom na ich otázky odpovedali Dr. Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied SAV, doc. Vladimír Goněc a Dr. Ferdinand Vrábel, obaja z ÚPV SAV. Vo svojich príspevkoch sa venovali najmä jeho politickému profilu a pôsobeniu v kreslách predsedu vlády, ministra poľnohospodárstva a školstva.

     • Prevencia kyberšikany

     • Naši ôsmaci  sa v novembri  zúčastnili na preventívnej aktivite zameranej na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania.

      Kyberšikana je aktuálna a pálčivá téma, ktorá sa úzko dotýka vyrastajúcej generácie, keďže popri rodinnom, školskom a kamarátskom živote žijú  anonymný a  málo kontrolovaný  život na internete.  Aktivitu pre nás zorganizovalo Národné osvetové centrum, s ktorým naša škola dlhodobo spolupracuje. 

     • Oliho príbeh

     • Pod vedením príslušníčky Policajného zboru v Bratislave npor. Mgr. Jany Ďurkovičovej sa dňa 14.11.2017 žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili na besede zameranej na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach.

      Pútavo spracované video o deťoch, ktoré sa hrávali  pri koľajniciach a doplatili na to životom, deti zaujalo. Sledovali ho  pozorne. Svedčili o tom správne odpovede na otázky pani policajtky. Veríme, že príbehy budú dostatočnou výstrahou a poučením pre deti.

     • Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí

     • Dňa 28.11.2017 sa na našej škole uskutočnila vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí. Výstavu pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV.

      Vernisáž, na ktorej sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka, otvorili Dr. Vrábel z Ústavu politických vied SAV. Previedol žiakov výstavou venovanou vzniku Česko-slovenskej republiky, zahraničnému odboju a čs. légiám. V rámci diskusie odpovedal na otázky žiakov, ako aj učiteľov.

     • Hvezdáreň v Hurbanove

     • Naši štvrtáci si spríjemnili upršaný deň návštevou  jedného z prvých observatórií v Európe.

      Očakávania boli veľké, keďže planetárium prešlo v nedávnej minulosti  rozsiahlou rekonštrukciou a digitalizáciou. Žiaci si vo vynovených priestoroch prezreli oblohu, súhvezdia, planéty slnečnej sústavy a vesmírnych objektov. Pomocou animácie sa deti ocitli aj vo vesmíre. Nechýbal ani dokumentárny film a nádherné výtvarné práce detí. Návštevu sme si naozaj užili.

     • Školské kolo Technickej olympiády

     • Školské kolo Technickej olympiády sa konalo 10. 11. 2017. Zúčastnilo sa na ňom 16 žiakov v kategórii B (žiaci 5. – 7. ročníka) a 20  žiakov v kategórii A (žiaci 8. – 9. ročníka).

      Výsledky školského kola:

      Kategória B

      1.miesto: Simon Šinkovic (7.B)

      2. miesto: Mateo Hernando (6.B)

      3. miesto: Heda Žitňanská (7.A)

      Kategória A

      1.miesto: Jakub Siváček (9.A)

      2. miesto: Marek Kollár (8.A)

      3. miesto: Alexandra Polláková (8.B)

      Simon Šinkovic, Jakub Siváček a Marek Kollár postupujú do okresného kola, ktoré sa bude konať 30. 11. 2017. Držíme palce.

     • Európsky deň jazykov

     • Žiaci 5.B a 6. ročníkov sa zúčastnili na podujatí v kníhkupectve Pantha Rhei v rámci Európskeho dňa jazykov, ktoré pripravilo v spolupráci s vydavateľstvom Raabe. Mohli si otestovať svoje schopnosti v teste z nemčiny a angličtiny, okrem toho sa zapojili do jazykových hier a zoznámili sa s beletriou v cudzích jazykoch.

     • Beseda s policajtkou

     • Žiaci z III.A mali v októbri besedu s príslušníčkou Policajného zboru Slovenskej republiky.

      Beseda bola zameraná na internetovú bezpečnosť. Pani policajtka veku primeraným spôsobom, cez edukačné DVD Nie sme ovce, upozornila deti na to, že vždy treba zvážiť, aké informácie o sebe, rodine, bývaní zverejníme na internete. So žiakmi sa porozprávala aj o rizikách zoznamovania sa s neznámymi osobami cez sociálne siete, neobišli ani také závažné témy, ako zneužitie, ohrozenie života či obchodovanie s ľuďmi.

     • iBobor

     • V dňoch 7. a 8. 11. 2017 súťažili žiaci v on-line informatickej súťaži iBobor.

      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

      V tomto školskom roku pribudla nová kategória Drobci, v ktorej súperili žiaci 2. a 3. ročníka. V kategórii Bobríci si sily zmerali žiaci 4. ročníka.

      V kategórii Drobci súťažilo 38 detí, z ktorých sa úspešne umiestnilo 15 žiakov.

      V kategórii Bobríci súťažilo 22 žiakov, z ktorých bolo 9 úspešných riešiteľov.

     • Interaktívna prezentácia knihy Abecedárik

     • Prváci sa zúčastnili na podujatí Bibliotéka v bratislavskej Inchebe, súčasťou ktorej bola prezentácia knihy Abecedárik na pódiu Deti sú naše knihy.

      Prezentácia bola interaktívna, takže sa do nej mohli aktívne zapojiť. Víla Abeceda predstavovala niektoré písmená z knižky a deti jej pomáhali riešiť tajničku, ktorá bola vyskladaná na tabuli umiestnenej na pódiu.

      Na podujatí sa zúčastnili tvorcovia knihy: autor Daniel Hevier, ilustrátorka Magdalena Gurská, dizajnérka Martina Rozinajová a vydavateľka Magdalena Fazekašová. Deti si mohli od autorov vypýtať autogram do knihy, ktorú si na konci prezentácie kúpili. Keď sa v škole naučia všetky písmenká, s radosťou si ju prečítajú.

     • Alternatívne vyučovanie prírodovedy

     • 27.10.2017 žiaci III.A strávili vyučovanie prírodovedy inak. Navštívili sme CVČ, kde nám Katka, odborníčka na prírodu, porozprávala zaujímavosti zo života hmyzu.

      Dozvedeli sme sa, ako jednotlivé chrobáčiky vyzerajú, z čoho sa skladá ich telo, spôsob rozmnožovania a prijímania potravy, úlohy, ktoré v spoločenstvách majú. V závere tohto zaujímavého podujatia sme sa zahrali hru, vďaka ktorej sme si ešte viac utvrdili získané vedomosti.

     • Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat

     • Prváci z I.A a I.B sa 18. 10. 2017 zúčastnili na podujatí v Mestskej knižnici. Išlo o prírodovednú prednášku s názvom Inteligencia u zvierat  - Rozprávanie o neobyčajných schopnostiach zvierat.

      Viedol ju zoológ Mgr. Juraj Čačaný, ktorý pracuje ako kurátor v Prírodovednom múzeu v Bratislave a má niekoľkoročné skúsenosti so vzdelávaním detí a mládeže v oblasti spoznávania prírody. 

      Hlavným cieľom prednášky bolo prehĺbiť u detí kladný vzťah k prírode. Preto bola vedená hravou formou, obohatená o pomôcky, hlasové ukážky, prírodniny, premietanie, ale aj živé zvieratko - hada, ktorého mohli malí odvážlivci chytiť.

      Nechýbali ani hry a tvorivé aktivity, ktoré u detí prebúdzajú chuť „poznávať a mať rád“. Pretože prednášky sú nadstavbou a obohatením bežných školských osnov, budeme možnosti spolupráce s pánom Čačaným využívať aj v budúcnosti.

     • Legiovlak

     • Už druhýkrát sa žiaci našej školy zúčastnili na putovnej česko-slovenskej výstave Legiovlak v priestoroch Múzea dopravy v Bratislave.

      Výstava, ktorú pripravila Československá obec legionářská v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika, predstavuje v trinástich dobových vozňoch vznik a vývoj česko-slovenských légií v Rusku a ich pôsobenie v období prvej svetovej vojny. 

      Išlo o 99. zastávku Legiovlaku v Čechách a na Slovensku. Naši žiaci mali pri tejto príležitosti možnosť prejsť si pod odborným výkladom vozeň poľnej pošty, štábny a nemocničný vozeň, ako aj spací vozeň, tzv. těplušku". 

     • Beseda so spisovateľom Pavlom Weissom

     • 10.11.2017 sa naši piataci a siedmaci zúčastnili na besede s autorom literatúry pre mládež Pavlom Weissom a ilustrátorom Danglárom. Podujatie sa uskutočnilo v rámci každoročnej výstavy kníh Bibliotéka.

      Pán Weiss najprv mladým návštevníkom predstavil svoju novú knihu Turecký poklad, ktorá je pokračovaním knihy Akčná päťka, potom spolu s ilustrátorom trpezlivo odpovedali na otázky žiakov. Dokonca sa so žiakmi dohodol na ďalšom stretnutí v našej škole.

      Niektorí žiaci využili možnosť zakúpiť si spomínané knihy a hneď si ich aj nechali od obidvoch pánov aj podísať.

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

     • Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku  sa v našej škole konalo 24. 11. 2017. Tradične sa stretlo s veľkým záujmom zo strany žiakov, v oboch kategóriách súťažilo spolu 32 žiakov.

      Žiaci riešili úlohy v gramatickom teste, čítaní s porozumením a posluchu s porozumením.

      Víťazom kategórie 1A  (žiaci 5. – 7. ročníka) sa stala Monika Kadlecová zo 7.A triedy.

      Na 2. mieste sa s rovnakým počtom získaných bodov umiestnili Monika Chomová (7.A), Rebeka Marič (6.B) a Matej Uhliarik (7.A).

      3. miesto obsadili Zuzana Bertová (7.B), Vanesa Pauleová (6.B), Hana Sláviková (7.B) a Michal Svetík (6.B).

      Víťazom kategórie 1B (žiaci 8. – 9. ročníka) sa stal Peter Belanský z 8.A triedy.

      2. miesto patrí Monike Spurnej z 9.A triedy a na 3. mieste sa s rovnakým počtom bodov umiestnili Mária Hromadová z 8.A a Viktória Považanová z 9.A.

      Peter Belanský bude našu školu reprezentovať aj v okresnom kole, ktoré sa bude konať dňa 18. 1. 2018. Držíme palce.

    • Nástup do školy v školskom roku 2017/2018
     • Nástup do školy v školskom roku 2017/2018

     • Milí žiaci, vitajte opäť v škole.

      Stretneme sa v pondelok, 4. septembra 2017 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici.

      Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy, čo bude trvať približne do 10:00. Rodičia prvákov si môžu potom deti zobrať a osláviť s nimi individuálne významný deň alebo ich nechať v školskom klube a ísť do práce. Každý podľa svojich možností.

      Žiaci vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov.

      Deti z prvého stupňa v tento deň obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub, prípadne si ich rodičia prevezmú domov.

      Upozorňujem rodičov na povinnosť zaplatiť načas a vždy vopred obedy v školskej jedálni – treba sa skontaktovať s vedúcou jedálne pani Kasalovou. To isté platí aj pre platby za školský klub podľa:

      VZN MČ Bratislava Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.

      Bližšie informácie o spôsobe platby u vedúcej jedálne a u vychovávateliek školského klubu.
       

      Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy, učitelia do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.

      Etela Hessová, riaditeľka školy

    • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV
     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV

     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky. nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv, nie tenisky. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre 1. ročník
       

      Peračník:
      o Ceruzky
      o Pastelky
      o Strúhadlo zatváracie
      o Guma
      o Pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)

      Slovenský jazyk:
      o 3 ks zošity č. 512

      Matematika:
      o 1 ks zošita č. 513

      Zrkadielko:
      o 1 ks slovníček č. 624

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové farby – pozor - nie okrúhle poschodové
      o Štetce – iba ploché rôznych veľkostí
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice s tupými hrotmi – pozor - nie celé umelohmotné
      o 1 ks pastelky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na pomôcky VV, do ktorej sa všetky pomôckyzmestia
      o 1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadnezástera
      o 1 ks igelit na lavicu
      o 20 ks výkresov A4
      o 20 ks výkresov A3
      o 2 balenia farebných papierov
      o nádoba na vodu
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Telesná výchova:
      o Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko beznápisov, biele ponožky
      o Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      o 1 ks podpísané textilné vrecko

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o O r t o p e d i c k é sandále so spevnenou pätou nie z
      gumy – označené –
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o 1 ks textilné vrecko na prezuvky – podpísané
      o Obaly na učebnice a zošity
      o Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 2. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.512

      Matematika:
      o 3 ks zošit č.513
      o 1 ks zošit č.510
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o trojuholníkové pravítko

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 2 ks čierny tuš
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na všetky Vv veci - označená
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balenie farebného papiera
      o malé výkresy - 20ks
      o veľké výkresy - 20ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu!
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o  biele ponožky

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy -
      so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku, označenom menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 3. a 4. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.523

      Matematika:
      o 5 ks zošit č.524
      o 1 ks zošit č.540
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o Pravítko -  trojuholník, 4. ročník aj trojuholník s ryskou
      o kružidlo

      Anglický jazyk:
      o 1 ks zošit č. 523

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks čierny tuš
      o 1 ks lepidlo
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na VV veci
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balík farebného papiera
      o malé výkresy - 20 ks
      o veľké výkresy - 20 ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu
      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, plniace pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o ponožky

      Hygiena:
      o 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom nazavesenie
      o 1ks obrúsok pod desiatu
      o 4ks toaletný papier
      o 1ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek
      o 2 balenia kuchynských utierok

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.