• Európsky deň záchrany života

     • Žiaci 7. ročníka sa pri príležitosti Európskeho dňa záchrany života zúčastnili na podujatí, ktoré sa konalo v priestoroch jedného z bratislavských nákupných centier. Na troch stanovištiach sa dozvedeli zaujímavé informácie o postupe pri ohrození života iného človeka. Všetci mali možnosť vidieť a vyskúšať si v praxi masáž srdca. Tí najvytrvalejší získali za svoju snahu pochvalu a drobnú pozornosť.

     • Oznam - Riaditeľské voľno

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29. oktobra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. 

      Mgr. Etela Hessová

     • Konferencia Sláva šľachetným

     • Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka sa 12. októbra zúčastnili na konferencii Sláva šľachetným - V službách diplomacie. 

      Na konferenciu venovanú pamiatke významných slovenských diplomatov, medzi inými aj Milanovi Hodžovi, nás pozvali organizátori - Ministerstvo  zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Nadácie Martina Rázusa. 

      Žiaci sa dozvedeli o diplomatickej činnosti Milana Rastislava Štefánika, Štefana Osuského, Milana Hodžu a iných. Pripomenuli si tak sté výročie vzniku Česko-Slovenska z pohľadu medzinárodných vzťahov a ich budovania. 

     • Prvákov navštívil pán starosta

     • Prvá októbrová streda bola pre našich nových prváčikov výnimočná. Navštívil ich starosta Starého Mesta pán Mgr. Radoslav Števčík. Porozprával sa s deťmi o ich prvých dojmoch zo školy. Zaželal im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností a veľa dobrých kamarátov. Pán starosta však neprišiel s prázdnymi rukami. Prváčikom priniesol darček - krásnu knižku od Márie Mikovej Farebné rozprávky. Deti mali z knižiek veľkú radosť.

     • Noc výskumníkov

     • Dňa 28.9.2018 sa naši šiestaci a siedmaci zúčastnili na podujatí Noc výskumníkov.

      Zaujímavá akcia v priestoroch bratislavskej Starej tržnice bola organizovaná prostredníctvom viac ako osemdesiatich vedeckých stánkov, kreatívnych workshopov a iných atraktívnych vystúpení. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rozmanitými vedeckými témami. Odvážnejší si za absolvované súťaže dokonca odniesli malú odmenu.

     • Európsky deň jazykov

     • Dňa 26.9.2018 sa každoročne koná Európsky deň jazykov. Naši žiaci 6.ročníka a triedy 8.A mali tento rok za úlohu komunikovať v cudzom jazyku v každodenných situáciách. Šiestaci dostali 4 otázky, s ktorými mali osloviť okoloidúcich ľudí. Po polhodine netradičnej aktivity s vyučujúcimi prediskutovali svoje zážitky a dojmy. 

     • Jesenné účelové cvičenie - 2. stupeň

     • V dňoch 4. a 5.10.2018 sa na druhom stupni našej školy uskutoční jesenné účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vo štvrtok 4.10. počas 1. - 4. vyučovacej hodiny prebehne jeho teoretická časť. Praktická časť cvičenia sa uskutoční v piatok 5.10. v Sade Janka Kráľa. Odchod je naplánovaný na 8:30 spred budovy školy. Žiadame rodičov, aby odev a obuv svojich detí prispôsobili aktuálnemu počasiu. Počas obidvoch dní majú žiaci obed naplánovaný na 11:30, potom idú domov.

     • Odborný seminár Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska

     • Dňa 3.10. sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na odbornom seminári "Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska". 

      Seminár bol organizovaný Ústavom politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Centrom vedecko-technických informácií SR. 

      V prednáškach sa žiaci dozvedeli o česko-slovenskej kultúrnej a politickej spolupráci v 19. a 20. storočí,  česko-slovenských légiách, zahraničnom a domácom odboji, ktorý vyústil do Martinskej deklarácie a vzniku spoločného štátu. 

     • Úspechy našich žiakov v školskom roku 2017/2018

     • Prehľad umiestnenia našich žiakov vo vyšších kolách predmetových olympiád a súťaží

      Technická olympiáda

      Simon Šinkovic – 1. miesto v okresnom kole v kat. B, 1. miesto v krajskom kole v kat. B

      Jakub Siváček, Marek Kollár – 1. miesto v okresnom kole v kat. A, 2. miesto v krajskom kole kat. A

       

      Olympiáda v slovenskom jazyku

      Tatiana Plavecká – 3. miesto v okresnom kole v kat. C

       

      Hodžov novinový článok 2018

      Monika Chomová – 2. miesto v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže

      Monika Spurná – umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže

      Katarína Hiršová - umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže

      Tatiana Plavecká - umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže

       

      Šaliansky Maťko

      Daniel Mozolák – 3. miesto v okresnom kole v kat. II.

       

      Hviezdoslavov Kubín

      David Pašš – 1. miesto v okresnom kole v kat. I. - próza

      Daniel Mozolák – 2. miesto v okresnom kole v kat. II. - próza

       

      Olympiáda v nemeckom jazyku

      Peter Belanský – 3. miesto v okresnom kole v kat. 1B

       

      Olympiáda vo francúzskom jazyku

      Diana Shuklina – 4. miesto v krajskom kole

       

      Olympiáda v anglickom jazyku

      Daniel Štos – úspešný riešiteľ v krajskom kole v kat. 1C

       

      Pytagoriáda

      Jakub Driensky – 6. miesto v okresnom kole v kat. P3

      Simona Melišová – úspešná riešiteľka v okresnom kole v kat. P3

      David Szenczi – úspešný riešiteľ v okresnom kole v kategórii P4

      Matej Lučenič – 3. miesto v okresnom kole v kat. P5

      Tomáš Strýček – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5

      Daniel Mozolák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5

      Ivan Cabaj – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5

      Filip Ševčík - úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P5

      Michal Polakovič - úspešný riešiteľ okresného kola v kat. P8

       

      Matematická olympiáda

      Matej Lučenič - úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z5

      Daniel Mozolák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z5

      Matúš Penkala – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. Z7

      Monika Chomová - úspešná riešiteľka okresného kola v kat. Z7

       

      Chemická olympiáda

      Monika Spurná – 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole

      Ema Ducková – úspešná riešiteľka okresného kola

       

      Biologická olympiáda

      4. miesto v okresnom kole súťaže družstiev – Tomáš Strýček, Sára Čahojová, Alexandra Hasmundová, Matej Knepp

       

      Hypericum

      4. miesto v celoslovenskej súťaži družstiev – Mária Hromadová, Monika Chomová, Teraza Rajecová

       

      Geografická olympiáda

      Tomáš Strýček – 2. miesto v okresnom kole kat. G

      Daniel Mozolák – 3. miesto v okresnom kole kat. G

      Matej Maďar – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. G

      Monika Spurná – úspešná riešiteľka v kat. E

       

      Dejepisná olympiáda

      Monika Spurná – 3. miesto v okresnom kole v kat. C

      Andrej Krajňák – úspešný riešiteľ okresného kola v kat. C

      Samuel Srpoň – úspešný riešiteľ v kat. D

      Barbora Halászová – úspešná riešiteľka v kat. F

       

      iBobor

      Oliver Bajnok – úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Tomáš Novák - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Gréta Šovčíková – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci

      Matija Adámek - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Jakub Neumann - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Emma Plvanová – úspešná riešiteľka v kategórii Drobci

      Zuzana Berecová - úspešná riešiteľka v kategórii Drobci

      Oliver Bezák - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Kristian Dvorský -  úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Lukáš Halász - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Jakub Németh - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Oliver Prosnan - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Max Podolák - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Sára Rebrová - úspešná riešiteľka v kategórii Drobci

      Sebastián Vozáry - úspešný riešiteľ v kategórii Drobci

      Filip Čurda – úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci

      Nataša Némethová – úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci

      Terézia Černigová - úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci

      Jonáš Tvaroška - úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci

      Davod Pašš - úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci

      Ana Pljevljakušić - úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci

      Maxim Kasalovský - úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci

      Oliver Félix Timothy Dufranc - úspešný riešiteľ v kategórii Bobríci

      Lea Oršulová - úspešná riešiteľka v kategórii Bobríci

       

      Všetkovedko

      Oliver Bajnok – 3. miesto v súťaži

      Filip Strýček – úspešný riešiteľ

      Matúš Kovačič - úspešný riešiteľ

      Simona Ondreášová – úspešná riešiteľka

      Ema Plvanová - úspešná riešiteľka

      Tomáš Strýček - úspešný riešiteľ

      Maxim Podolák - úspešný riešiteľ

      Michaela Žilinská - úspešná riešiteľka

      Marek Choma - úspešný riešiteľ

      Zuzana Berecová - úspešná riešiteľka

      Kristián Dvorský - úspešný riešiteľ

      Oliver Félix Timothy Dufranc - úspešný riešiteľ

      Filip Čurda - úspešný riešiteľ

      Richard Oravec - úspešný riešiteľ

       

      Matematický klokan

      Nina Pljevljakušić – úspešná riešiteľka

      Lukáš Húsenica – úspešný riešiteľ

      Richard Drúzka – úspešný riešiteľ

      Ján Sabol - úspešný riešiteľ

      Jakub Driensky - úspešný riešiteľ

      Max Repa - úspešný riešiteľ

      David Szenczi - úspešný riešiteľ

      Marek Choma - úspešný riešiteľ

      Maroš Hudák - úspešný riešiteľ

       

      Maxík

      Oliver Félix Timothy Dufranc – úspešný riešiteľ

      Sofia Esslinger – úspešná riešiteľka

       

      Cezpoľný beh

      Jerguš Valach – 2. miesto v okresnom kole v kategórii mladších žiakov

      Alexandra Polláková – 4. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiačok

      Sofia A. Šebestová – 5. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiačok

      Samuel Srpoň – 6. miesto v okresnom kole v kategórii starších žiakov

       

      Šach

      Alex Z. Janikovič – 1. miesto v okresnom kole turnaja

      2. miesto v súťaži družstiev – Pavol Novák, Jaroslav Novák, Tomáš Novák, Laura Lacinová, Terézia Černigová, Veronika Fuková

       

      Minihádzaná – projekt Športom za duševné zdravie

      1.miesto v súťaži bratislavských škôl – Maximilián Hajko, Matej Hiadlovský, Maroš Hudák, Maxim Kasalovský, Bruno Galovič, Simone Torboli, Christián Ayach, Oskar Smik, Martin Srpoň, Tamara Ištóková

       

      Turnaj vo vybíjanej

      1.miesto v okresnom kole

      1.miesto v krajskom kole

      5.miesto v celoštátnom kole

      Družstvo: Veronika Fuková, Bruno Galovič, Maximilián Hajko, Matej Hiadlovský, Maroš Hudák, Tamara Ištóková, Michaela Konečná, Tomáš Mozola, Nataša Némethová, Martin Srpoň, Gwen Van de Flaes, Sophia Beňová

      McDonald´s Cup

      1.miesto vo futbalovej súťaži

      Basketbal – dievčatá

      2. miesto v okresnom kole súťaže družstiev – Ema Stachová, Sofia A. Šebestová, Diana Shuklina, Zuzana Bertová, Simona Lehoczká, Katarína Hiršová, Alexandra Polláková

      Atletika

      Alexandra Polláková – 3. miesto v obvodnom kole v kat. beh na 800 metrov

     • Oznam - 2. stupeň

     • V dňoch 4. - 5. 9. 2018 budú mať žiaci 2. stupňa našej školy 4 vyučovacie hodiny, potom idú na obed a domov. Od štvrtka 6. 9. 2018 sa žiaci učia podľa rozvrhu hodín.

     • ŠKD - Oznam

     • Dňa 3. septembra 2018 bude Školský klub detí otvorený v čase od 6:30 do 16:00. 

     • Nástup do školy v školskom roku 2018/2019

     • Milí žiaci, vitajte opäť v škole.

      Stretneme sa v pondelok, 3. septembra 2018 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci  v triedach na Škarniclovej ulici.

      Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy, čo bude trvať približne do 10:00. Rodičia prvákov si môžu potom deti zobrať a osláviť s nimi individuálne významný deň alebo ich nechať v školskom klube a ísť do práce. Každý podľa svojich možností.

      Žiaci všetkých vyšších ročníkov sa stretnú s triednymi učiteľmi o 8:00 vo svojich triedach. Deti z prvého stupňa v tento deň obedujú postupne po tretej vyučovacej hodine so svojimi vychovávateľkami a po vyučovaní majú k dispozícii školský klub, prípadne si ich rodičia prevezmú domov.

      Žiaci na druhom stupni budú  obedovať  po tretej vyučovacej hodine a odchádzajú domov.

      Upozorňujem rodičov na povinnosť zaplatiť načas a vždy vopred obedy v školskej jedálni – treba sa skontaktovať s vedúcou jedálne pani Kasalovou kasalova@zsmh.sk,

      Načas a vopred sa platia aj poplatky za školský klub a za materskú školu podľa: VZN MČ Bratislava Staré Mesto č. 5/2012 o povinnom príspevku na pobyt dieťaťa v materskej škole, povinnom príspevku na činnosť školského klubu detí a povinnom príspevku na stravovanie v zariadení školského stravovania.

      Presné  informácie sú uvedené na tejto stránke v záložke poplatky, osobne u pani vedúcej ŠKD, vedúcej ŠJ a zástupkyne pre materskú školu.

      Prajem všetkým deťom, rodičom aj učiteľom dobrý a zmysluplne prežitý školský rok a najmä nech deti rady chodia do školy,  zamestnanci školy do práce a rodičom prajem dobrý pocit z toho, že deti zverili do správnych rúk.

      Etela Hessová, riaditeľka školy

     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV

     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre 1. ročník
       

      Peračník:
      o Ceruzky
      o Pastelky
      o Strúhadlo zatváracie
      o Guma
      o Pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)

      Slovenský jazyk:
      o 3 ks zošity č. 512

      Matematika:
      o 1 ks zošita č. 513

      Zrkadielko:
      o 1 ks slovníček č. 624

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové farby – pozor - nie okrúhle poschodové
      o Štetce – iba ploché rôznych veľkostí
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice s tupými hrotmi – pozor - nie celé umelohmotné
      o 1 ks pastelky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na pomôcky VV, do ktorej sa všetky pomôckyzmestia
      o 1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadnezástera
      o 1 ks igelit na lavicu
      o 20 ks výkresov A4
      o 20 ks výkresov A3
      o 2 balenia farebných papierov
      o nádoba na vodu


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Telesná výchova:
      o Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko beznápisov, biele ponožky
      o Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      o 1 ks podpísané textilné vrecko

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o O r t o p e d i c k é sandále so spevnenou pätou nie z gumy – označené –
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o 1 ks textilné vrecko na prezuvky – podpísané
      o Obaly na učebnice a zošity
      o Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 2. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.512

      Matematika:
      o 3 ks zošit č.513
      o 1 ks zošit č.510
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o trojuholníkové pravítko

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 2 ks čierny tuš
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na všetky Vv veci - označená
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balenie farebného papiera
      o malé výkresy - 20ks
      o veľké výkresy - 20ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu!


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o  biele ponožky

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku, označenom menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 3. a 4. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.523

      Matematika:
      o 5 ks zošit č.524
      o 1 ks zošit č.540
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o Pravítko -  trojuholník, 4. ročník aj trojuholník s ryskou
      o kružidlo

      Anglický jazyk:
      o 1 ks zošit č. 523

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks čierny tuš
      o 1 ks lepidlo
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na VV veci
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balík farebného papiera
      o malé výkresy - 20 ks
      o veľké výkresy - 20 ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, plniace pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o ponožky

      Hygiena:
      o 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom nazavesenie
      o 1ks obrúsok pod desiatu
      o 4ks toaletný papier
      o 1ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek
      o 2 balenia kuchynských utierok

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

     • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov

     • Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková.

      Meno a priezvisko: Monika Spurná

      Ročník: 9.

      Odôvodnenie:

      Monika je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, slušná a dôsledná v plnení svojich povinností. Dlhodobo dosahuje výborný prospech. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Každú voľnú chvíľu venuje čítaniu kníh. Jej veľkou záľubou je aj chémia. Reprezentuje školu v mnohých súťažiach. Vo všetkých, do ktorých sa zapojí, je úspešná a dosahuje popredné umiestnenia aj vo vyšších kolách. Vyniká najmä v chemických olympiádach a veľký úspech dosiahla aj v literárnej súťaži. Svojimi vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami a pracovitosťou je vzorom pre spolužiakov aj mladších žiakov.  Podľa pedagógov aj jej spolužiakov má všetky predpoklady stať sa v budúcnosti úspešnou vedkyňou.

      Dosiahnuté výsledky:

      Školský rok 2016/2017:

      • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
      • 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
      • úspešná riešiteľka okresného kola Matematickej olympiády

      Školský rok 2017/2018:

      • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
      • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
      • 3. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii C
      • 4. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády
      • umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok

      Meno a priezvisko: Tatiana Plavecká

      Ročník: 9.

      Odôvodnenie:

      Táňa je počas celej školskej dochádzky svedomitá, vzorná, pracovitá a veľmi spoľahlivá. Je predsedkyňou školského parlamentu, podieľa sa na organizovaní rôznych školských akcií, rada recituje, je spoločenská a priateľská. Pomáha organizovať charitatívne podujatia. Dlhodobo dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Reprezentuje školu a úspechy dosahuje najmä v literárnych súťažiach. Svojimi vzdelávacími výsledkami, ochotou pomáhať a priateľským správaním je vzorom pre svojich spolužiakov a mladších žiakov.

       

      Dosiahnuté výsledky:

      Školský rok 2016/2017

      • 3. miesto v literárnej súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

      Školský rok 2017/2018

      • 3. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka
      • umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže  Hodžov novinový článok
      • ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
     • Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

     • V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi rodičmi, pedagógmi  a pozvaní hostia.

      Prítomným sa prihovoril pán Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied, predseda organizačného výboru Hodžových dní, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu prehovorila v mene organizátorov súťaže a pán Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva Veda, urobil krátke vyhodnotenie ako predseda poroty.  Slová pána Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu, emeritného profesora biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, ktoré nám poslal z USA, prečítala pani Jela Bučková v mene rodiny Milana Hodžu. Prítomným sa prihovoril aj ďalší člen Hodžovej rodiny, náš hostiteľ v Pálffyho paláci pán Karol Pavlu. Na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj pán Ferdinand Vrábeľ, ktorý reprezentoval Nadáciu M. R. Štefánika.

      Kultúrny program pripravili učitelia žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu z úryvkov ocenených prác, na husliach zahrala deviatačka Kristínka Blahová, klavírne sóla nám predniesli šiestačka Kristína Kráľovičová  a štvrták David Pašš, ktorý očaril prítomných aj prednesom prózy od Ľubomíra Feldeka Motýlik Otília. Prácu, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v zlatom pásme, predniesol  herec, moderátor a recitátor Marek Koleno.

      Veľmi si ceníme osobnú účasť ocenených mladých autorov, ich rodičov a učiteľov z celého Slovenska na tomto príjemnom podujatí.

      Tento rok si pripomíname významné výročie - 100 rokov od založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

      Práve preto sme pre našu súťaž vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

      Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919), astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista si zaslúži našu pozornosť, úctu a môže byť pre ďalšie generácie vzorom. Dokázal si získať dôveru medzi vzdelanými aj jednoduchými  ľuďmi v mnohých krajinách sveta. Štartovacia čiara v živote nebola automatickým predpokladom jeho životnej cesty a nepredurčovala mu to, čo sa mu podarilo dosiahnuť.  Bol však nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Miloval svoju vlasť. Svoje etické, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – milovať – pracovať“

       

      Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa

      Motto:

      „Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu...

      ...Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

      ...Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho...Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna...“

      Milan Rastislav Štefánik

      Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom za to, že svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich v tomto ročníku inšpirovala k napísaniu prác. Každý rok sa nám opakuje situácia, že pri prvom počutí zadanej témy nasledujú reakcie, že téma je ťažká, vzdialená dnešným mladým ľuďom, že je nezáživná a nič nové sa nedá vymyslieť. Deje sa to aj v našej škole. Prvé odovzdané práce a ich kvalita tomu aj väčšinou zodpovedajú. Až keď žiakov a študentov navediete na to, že téma a myšlienky osobnosti, ktoré ich majú inšpirovať, slúžia na to, aby sa zamysleli, čo sami prežívajú, že majú písať o tom, čo cítia a čo dobre poznajú, až vtedy sa niektorým z nich otvorí cesta a pochopia blízkosť osobnosti a myšlienok, ktoré im ponúkame ako inšpiráciu. Až vtedy napíšu prácu, ktorá je im vlastná. Nakoniec pochopia, že do súťažných prác musia úprimne vložiť seba. A také práce je potom naozaj radosť čítať.

      V 11. ročníku súťaže porota hodnotila 91 prác, z toho 3 práce zo Srbska – z Báčskeho Petrovca a z Kovačice. Ocenila 30 prác, z toho 11 prác zaradila do zlatého pásma s udelením jedného prvého, dvoch druhých a jedného tretieho miesta, 9  do strieborného a 10 do bronzového pásma. Ocenené práce sú uverejnené v zborníku. Okrem toho porota udelila 4 čestné uznania.

      Ocenené práce sú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC: http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/zborniky/hodzov-novinovy-clanok/zoznam, kde môžete nájsť všetky doteraz vydané zborníky.

      Na stránke Slovenskej národnej knižnice:                                                                   http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/ je  v digitálnej podobe zatiaľ uverejnených  osem ročníkov zborníkov.

      Mgr. Etela Hessová

       

      Zoznam ocenených:

       

      ZLATÉ PÁSMO: (11 žiakov)

       

      1. miesto - Barbora Langová

      2. miesto - Chomová Monika

                        Húska Samuel

      3. miesto - Vavrík Filip Alexander

      Spurná Monika

      Vateha Tomáš

      Wiedermann Vincent

      Gogová Laura Nicol

      Hiršová Katarína

      Bobotová Alexandra

      Bednáriková Natália

       

      STRIEBORNÉ PÁSMO: (9 žiakov)

       

      Hnila Boris

      Lacová Sára

      Hudá Lívia

      Horňáček Roman

      Erdödy Dávid

      Kelerová Sofia Arianna

      Jánov Samuel

      Plavecká Tatiana

      Marcinová Miriam

       

      BRONZOVÉ PÁSMO (9 žiakov)

       

      Krempaská Viktória

      Martiška Adam

      Horváthová Veronika

      Fujašová Denisa

      Dlhopolec Jakub

      Valštíková Dominika

      Balkovský Ján

      Jančošková Lucia

      Valente Samuel

     • Vzdorujeme extrémizmu - prehľad projektu

     • Názov projektu: Vzdorujeme extrémizmu – Challenging Extremism

      Koordinátor projektu: Cardiff Council Education Service, Wales

      Participujúce krajiny: Slovensko, Veľká Británia, Nemecko (v rámci projektu Erasmus+)

      Zúčastnené bratislavské školy: ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Cambridge International School Bratislava

      Zapojení žiaci: 9 – 11 roční žiaci (v našej škole žiaci piateho a šiesteho ročníka)

      Cieľ projektu:

      Eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripraviť pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny, ako aj vzdelávacie videá zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy deťom a žiakom.

      Realizácia projektu:

      • elektronický dotazník pre žiakov (september 2017)
      • elektronický dotazník pre učiteľov (september 2017)
      • 6 pilotných vyučovacích hodín (október 2017 – jún 2018)
      • vytvorenie komplexného metodického a didaktického materiálu

      Realizácia v našej škole:

      Pred samotným projektom vypĺňali žiaci elektronický dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť postoje žiakov k nevhodným prejavom správania sa voči ľuďom inej národnosti, kultúre a regiónu. Rovnaký formulár vypĺňajú žiaci vo všetkých partnerských krajinách. (september 2017)

      Najdôležitejšou časťou projektu je šesť vyučovacích hodín, ktoré vypracovali kolegovia v MPC pre kontinuálne vzdelávanie.

      Témy vyučovacích hodín:

      1. Sloboda prejavu
      2. Atribúty dobrého občana
      3. Stereotypy
      4. Rozdiely v názoroch
      5. Pozitívny extrémizmus
      6. Negatívny extrémizmus

      V období október – december absolvovali naši žiaci prvé dve vyučovacie hodiny, jedna z nich prebehla za účasti koordinátorky projektu z MPC Bratislava. Učitelia postupovali podľa podrobne vypracovaných príprav vyučovacích hodín, ktoré mali vopred k dispozícii. Po každej hodine spracovali učitelia stručnú spätnú väzbu zo strany žiakov a vlastné skúsenosti, resp. pripomienky k štruktúre, aktivitám, časovému rozloženiu hodiny.

      Ďalšie hodiny sú naplánované na obdobie január – marec 2018.

      Naši učitelia, ktorí sú do projektu zapojení, sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii. Tá priniesla výmenu skúseností troch krajín - workshopy, na ktorých účastníci prezentovali svoje reálne skúsenosti z pilotných hodín projektu a tiež analyzovali doterajšie vyučovanie etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu. (október 2017)

      V októbri sme v našej škole privítali 30 účastníkov projektu z partnerských krajín. Absolvovali prehliadku obidvoch budov a ich blízkeho okolia, zúčastnili sa na otvorených hodinách informatiky, chémie a telesnej výchovy. Žiaci siedmeho ročníka pre nich v našej multimediálnej miestnosti pripravili prezentáciu Slovenska v anglickom jazyku.

      Ďalšie aktivity:

      Po ukončení pilotáže a spätnej väzbe zo strany žiakov aj učiteľov sa zozbierané skúsenosti zhrnú do vzdelávacích audiovizuálnych didaktických pomôcok a zborníka pre učiteľovktorého súčasťou budú edukačné materiály, metodiky, prípadové štúdie, príklady osvedčených postupov z praxe a analytické výstupy z prieskumov projektu. Tento materiál by mal podporiť akéhokoľvek učiteľa na akejkoľvek škole. Učiteľ tak môže na rôznych predmetoch (etická výchova, občianska náuka, náboženská výchova, vlastiveda atď.) pomocou tohto metodického materiálu citlivo viesť žiakov k vytvoreniu si názoru na extrémizmus a posilniť ich kompetencie a pocit bezpečnosti pri akomkoľvek kontakte s extrémizmom.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • Už tradičnou udalosťou zdobiacou koniec školského roka je rozlúčka deviatakov s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Aj tento rok sa stretli učitelia a odchádzajúci žiaci. Žiačky 9. A prečítali testament, ktorý sa slávnostne odovzdáva ďalšej generácii deviatakov už dvadsať rokov. Následne poďakovali svojim vyučujúcim za roky, ktoré sa im venovali, za ich ústretovosť, trpezlivosť a darovali svojim pedagógom milý darček. Za pedagogický zbor vystúpila s príhovorom aj pani riaditeľka, ktorá povzbudila žiakov v ich budúcich krokoch. Na záver si učitelia a žiaci spolu posedeli pri výbornej torte a koláčikoch.

     • Exkurzia v Banskej Bystrici

     • Dňa 26. júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Banskej Bystrici. Žiaci navštívili expozíciu Múzea Slovenského národného povstania vrátane areálu bojovej techniky. V Štátnej vedeckej knižnici V Banskej Bystrici si žiaci prezreli expozíciu bábkarstva a Literárne a hudobné múzeum zamerané na tradičné slovenské ľudové nástroje. 

     • Spolupráca s OMD Belasý motýľ

     • Dňa 8.6.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na celoslovenskej dobrovoľníckej zbierke pre organizáciu Belasý motýľ. Podujatie bolo organizované na pomoc svalovým dystrofikom, ktorí potrebujú pomoc s materiálnym zabezpečením svojho každodenného života. Medzi 12 vybranými žiakmi boli aj zástupcovia nášho školského parlamentu.

      Deň pred samotnou zbierkou sme od organizátorov dostali podklady, kasičky a pokyny aj s presným určením nášho pôsobiska, ktorým sa malo stať Hodžovo námestie a jeho okolie. Žiaci sa počas dňa stretli s rôznymi reakciami ľudí, ale napriek tomu mali z celej akcie pozitívny dojem. Dôležitým faktom je, že na konci dobrovoľníckeho dňa sa im podarilo vyzbierať peknú sumu 215 EUR. Dobrovoľníkom ďakujeme za pomoc a dúfame, že sme prispeli svojou troškou a že aj naša symbolická čiastka zjednoduší život ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. 

     • Česko-slovenská výstava v SNM

     • Dňa 8. júna 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu v priestoroch Bratislavského hradu. Cieľom exkurzie bola návšteva Česko-slovenskej výstavy, ktorú pripravilo z príležitosti stého výročia vzniku ČSR Slovenské národné múzeum a české Národní muzeum. 

      Žiaci mohli na výstave zhliadnuť unikátne dokumenty a muzeálne predmety pripomínajúce zlomové obdobia česko-slovenských dejín. Medzi mnohými leteckú bundu M. R. Štefánika, osobné predmety politikov a artefakty z politických, kultúrnych a hospodárskych dejín našich národov.