• ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV

     • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. Tešíme sa na spoluprácu.

      Pomôcky pre 1. ročník
       

      Peračník:
      o Ceruzky
      o Pastelky
      o Strúhadlo zatváracie
      o Guma
      o Pero (odporúčané značky TORNÁDO alebo STABILO, prípadne na bombičku)

      Slovenský jazyk:
      o 3 ks zošity č. 512

      Matematika:
      o 1 ks zošita č. 513

      Zrkadielko:
      o 1 ks slovníček č. 624

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové farby – pozor - nie okrúhle poschodové
      o Štetce – iba ploché rôznych veľkostí
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice s tupými hrotmi – pozor - nie celé umelohmotné
      o 1 ks pastelky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na pomôcky VV, do ktorej sa všetky pomôckyzmestia
      o 1 ks pracovné oblečenie – väčšia košeľa alebo tričko, prípadnezástera
      o 1 ks igelit na lavicu
      o 20 ks výkresov A4
      o 20 ks výkresov A3
      o 2 balenia farebných papierov
      o nádoba na vodu


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Telesná výchova:
      o Cvičebný úbor – tepláky alebo legíny, biele tričko beznápisov, biele ponožky
      o Cvičebná obuv – cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou
      o 1 ks podpísané textilné vrecko

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o O r t o p e d i c k é sandále so spevnenou pätou nie z gumy – označené –
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o 1 ks textilné vrecko na prezuvky – podpísané
      o Obaly na učebnice a zošity
      o Prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 2. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.512

      Matematika:
      o 3 ks zošit č.513
      o 1 ks zošit č.510
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o trojuholníkové pravítko

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 2 ks čierny tuš
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks lepidlo tekuté, 1 ks lepidlo „tyčinka“
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na všetky Vv veci - označená
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balenie farebného papiera
      o malé výkresy - 20ks
      o veľké výkresy - 20ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu!


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o  biele ponožky

      Hygiena:
      o 1 ks malý uterák označený menom s uškom na zavesenie
      o 1 ks obrúsok pod desiatu
      o 4 ks toaletný papier
      o 1 ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku, označenom menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho
      materiálu na prácu v triede.

       

      Pomôcky pre 3. a 4. ročník

      Slovenský jazyk:
      o 10 ks zošit č.523

      Matematika:
      o 5 ks zošit č.524
      o 1 ks zošit č.540
      o 1 ks zošit malý štvorčekový /1x1 cm/ č.5110 b
      o Pravítko -  trojuholník, 4. ročník aj trojuholník s ryskou
      o kružidlo

      Anglický jazyk:
      o 1 ks zošit č. 523

      Zrkadielko:
      o 2 ks zošit č.644

      Hudobná výchova:
      o 1 ks notový zošit

      Výtvarná výchova:
      o 1 ks vodové, 1 ks temperové farby
      o 1 ks paleta
      o guľaté a ploché štetce - hrubšie aj tenšie
      o 1 ks voskovky
      o 1 ks plastelína
      o 1 ks čierny tuš
      o 1 ks lepidlo
      o 1 ks nožnice /tupé konce, nie detské/
      o 1 ks farbičky
      o 1 ks handrička na utieranie štetcov
      o 1 ks škatuľa na VV veci
      o 1 ks pracovné oblečenie /väčšia košeľa alebo tričko/
      o 1 balík farebného papiera
      o malé výkresy - 20 ks
      o veľké výkresy - 20 ks
      o 1 ks nádoba na vodu
      o 1 ks igelit na lavicu


      VŠETKO OZNAČENÉ MENOM!

      Písacie potreby:
      o peračník, plniace pero, náhradné pero, ceruzky, guma, strúhadlo, farebné perá na písanie

      Telesná výchova:
      o TV úbor v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o Úbor: tenisky s bielou podrážkou alebo cvičky
      o tričko b i e l e bez nápisov
      o tepláky alebo legíny, trenírky /podľa počasia/
      o ponožky

      Hygiena:
      o 1ks malý krátky uterák označený menom s uškom nazavesenie
      o 1ks obrúsok pod desiatu
      o 4ks toaletný papier
      o 1ks tekuté mydlo alebo náplň do dávkovača
      o 2 balenia vyťahovacích papierových vreckoviek
      o 2 balenia kuchynských utierok

      Ostatné:
      o 1 ks prezuvky (o r t o p e d i c k é sandále - nie z gumy - so spevnenou pätou)
      http://www.rodinka.sk/zdravie/zdrave-dieta/obujte- deti-do- skoly-zdravo/
      o v textilnom vrecúšku - všetko označené menom
      o obaly na učebnice a zošity
      o kancelárske papiere
      o prefotený preukaz zdrav. poistenia

      Privítame akúkoľvek sponzorskú pomoc v podobe kancelárskeho materiálu na prácu v triede.

     • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov

     • Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková.

      Meno a priezvisko: Monika Spurná

      Ročník: 9.

      Odôvodnenie:

      Monika je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, slušná a dôsledná v plnení svojich povinností. Dlhodobo dosahuje výborný prospech. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Každú voľnú chvíľu venuje čítaniu kníh. Jej veľkou záľubou je aj chémia. Reprezentuje školu v mnohých súťažiach. Vo všetkých, do ktorých sa zapojí, je úspešná a dosahuje popredné umiestnenia aj vo vyšších kolách. Vyniká najmä v chemických olympiádach a veľký úspech dosiahla aj v literárnej súťaži. Svojimi vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami a pracovitosťou je vzorom pre spolužiakov aj mladších žiakov.  Podľa pedagógov aj jej spolužiakov má všetky predpoklady stať sa v budúcnosti úspešnou vedkyňou.

      Dosiahnuté výsledky:

      Školský rok 2016/2017:

      • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
      • 4. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
      • úspešná riešiteľka okresného kola Matematickej olympiády

      Školský rok 2017/2018:

      • 1. miesto v okresnom kole Chemickej olympiády
      • 2. miesto v krajskom kole Chemickej olympiády
      • 3. miesto v obvodnom kole Dejepisnej olympiády v kategórii C
      • 4. miesto v obvodnom kole Geografickej olympiády
      • umiestnenie v zlatom pásme celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok

      Meno a priezvisko: Tatiana Plavecká

      Ročník: 9.

      Odôvodnenie:

      Táňa je počas celej školskej dochádzky svedomitá, vzorná, pracovitá a veľmi spoľahlivá. Je predsedkyňou školského parlamentu, podieľa sa na organizovaní rôznych školských akcií, rada recituje, je spoločenská a priateľská. Pomáha organizovať charitatívne podujatia. Dlhodobo dosahuje výborné vzdelávacie výsledky. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Reprezentuje školu a úspechy dosahuje najmä v literárnych súťažiach. Svojimi vzdelávacími výsledkami, ochotou pomáhať a priateľským správaním je vzorom pre svojich spolužiakov a mladších žiakov.

       

      Dosiahnuté výsledky:

      Školský rok 2016/2017

      • 3. miesto v literárnej súťaži Kľúče od kráľovstva Márie Terézie

      Školský rok 2017/2018

      • 3. miesto v okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka
      • umiestnenie v striebornom pásme celoslovenskej literárnej súťaže  Hodžov novinový článok
      • ocenenie v celoslovenskej literárnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
     • Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018

     • V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže  s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi rodičmi, pedagógmi  a pozvaní hostia.

      Prítomným sa prihovoril pán Miroslav Pekník, riaditeľ Ústavu politických vied, predseda organizačného výboru Hodžových dní, pani Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu prehovorila v mene organizátorov súťaže a pán Pavol Kršák, šéfredaktor vydavateľstva Veda, urobil krátke vyhodnotenie ako predseda poroty.  Slová pána Janka Pálku, vnuka Milana Hodžu, emeritného profesora biológie na Washingtonskej univerzite v Seattli, ktoré nám poslal z USA, prečítala pani Jela Bučková v mene rodiny Milana Hodžu. Prítomným sa prihovoril aj ďalší člen Hodžovej rodiny, náš hostiteľ v Pálffyho paláci pán Karol Pavlu. Na odovzdávaní cien sa zúčastnil aj pán Ferdinand Vrábeľ, ktorý reprezentoval Nadáciu M. R. Štefánika.

      Kultúrny program pripravili učitelia žiaci ZŠ s MŠ Milana Hodžu z úryvkov ocenených prác, na husliach zahrala deviatačka Kristínka Blahová, klavírne sóla nám predniesli šiestačka Kristína Kráľovičová  a štvrták David Pašš, ktorý očaril prítomných aj prednesom prózy od Ľubomíra Feldeka Motýlik Otília. Prácu, ktorá sa umiestnila na 1. mieste v zlatom pásme, predniesol  herec, moderátor a recitátor Marek Koleno.

      Veľmi si ceníme osobnú účasť ocenených mladých autorov, ich rodičov a učiteľov z celého Slovenska na tomto príjemnom podujatí.

      Tento rok si pripomíname významné výročie - 100 rokov od založenia spoločného štátu Čechov a Slovákov.

      Práve preto sme pre našu súťaž vybrali osobnosť Milana Rastislava Štefánika.

      Milan Rastislav Štefánik (21. 7. 1880 - 4. 5. 1919), astronóm, generál a diplomat, demokrat a humanista si zaslúži našu pozornosť, úctu a môže byť pre ďalšie generácie vzorom. Dokázal si získať dôveru medzi vzdelanými aj jednoduchými  ľuďmi v mnohých krajinách sveta. Štartovacia čiara v živote nebola automatickým predpokladom jeho životnej cesty a nepredurčovala mu to, čo sa mu podarilo dosiahnuť.  Bol však nesmierne pracovitý a cieľavedomý. Miloval svoju vlasť. Svoje etické, mravné krédo i lásku k svojmu národu zhrnul do troch slov: „Veriť – milovať – pracovať“

       

      Ako môže vzdelanie a pracovitosť jednotlivca ovplyvniť osud celého národa

      Motto:

      „Účelne a logicky žije len ten, kto využíva každý okamih na prehĺbenie intelektu. Čím bystrejší je náš um, čím väčšie je množstvo v nás spracovaných vedomostí, tým hlbšia je súdnosť človeka, tým jasnejší a vrúcnejší jeho pomer k vonkajšiemu svetu...

      ...Kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda svoj osud takmer úplne. Demokracia je organizovaná myšlienka, to je idea proti chaosu. Demokracia, to znamená myslieť skôr, než jednáš, či tým nepoškodzuješ blížneho, rodinu, národ, spoločnosť. To znamená opanovať svoje vášne, nie rozprávať, ale problémy riešiť. Je potrebné učiť ľudí veriť, je potrebné ich milovať napriek všetkým ich chybám, ale nevyhnutné je tiež pracovať a učiť pracovať iných.

      ...Musíme žiť jeden pre druhého, lebo šťastie jednotlivcov mohutnie tou mierou, ktorou sa množí vôkol neho...Nech každý z nás je dnes lepší, ako bol včera a vlasť naša bude veľká a slávna...“

      Milan Rastislav Štefánik

      Ďakujeme všetkým zapojeným učiteľom za to, že svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich v tomto ročníku inšpirovala k napísaniu prác. Každý rok sa nám opakuje situácia, že pri prvom počutí zadanej témy nasledujú reakcie, že téma je ťažká, vzdialená dnešným mladým ľuďom, že je nezáživná a nič nové sa nedá vymyslieť. Deje sa to aj v našej škole. Prvé odovzdané práce a ich kvalita tomu aj väčšinou zodpovedajú. Až keď žiakov a študentov navediete na to, že téma a myšlienky osobnosti, ktoré ich majú inšpirovať, slúžia na to, aby sa zamysleli, čo sami prežívajú, že majú písať o tom, čo cítia a čo dobre poznajú, až vtedy sa niektorým z nich otvorí cesta a pochopia blízkosť osobnosti a myšlienok, ktoré im ponúkame ako inšpiráciu. Až vtedy napíšu prácu, ktorá je im vlastná. Nakoniec pochopia, že do súťažných prác musia úprimne vložiť seba. A také práce je potom naozaj radosť čítať.

      V 11. ročníku súťaže porota hodnotila 91 prác, z toho 3 práce zo Srbska – z Báčskeho Petrovca a z Kovačice. Ocenila 30 prác, z toho 11 prác zaradila do zlatého pásma s udelením jedného prvého, dvoch druhých a jedného tretieho miesta, 9  do strieborného a 10 do bronzového pásma. Ocenené práce sú uverejnené v zborníku. Okrem toho porota udelila 4 čestné uznania.

      Ocenené práce sú uverejnené v zborníku zo súťaže a v elektronickej podobe na stránke NOC: http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/zborniky/hodzov-novinovy-clanok/zoznam, kde môžete nájsť všetky doteraz vydané zborníky.

      Na stránke Slovenskej národnej knižnice:                                                                   http://dikda.eu/dr-milan-hodza-zborniky-prac-z-literarnych-sutazi/ je  v digitálnej podobe zatiaľ uverejnených  osem ročníkov zborníkov.

      Mgr. Etela Hessová

       

      Zoznam ocenených:

       

      ZLATÉ PÁSMO: (11 žiakov)

       

      1. miesto - Barbora Langová

      2. miesto - Chomová Monika

                        Húska Samuel

      3. miesto - Vavrík Filip Alexander

      Spurná Monika

      Vateha Tomáš

      Wiedermann Vincent

      Gogová Laura Nicol

      Hiršová Katarína

      Bobotová Alexandra

      Bednáriková Natália

       

      STRIEBORNÉ PÁSMO: (9 žiakov)

       

      Hnila Boris

      Lacová Sára

      Hudá Lívia

      Horňáček Roman

      Erdödy Dávid

      Kelerová Sofia Arianna

      Jánov Samuel

      Plavecká Tatiana

      Marcinová Miriam

       

      BRONZOVÉ PÁSMO (9 žiakov)

       

      Krempaská Viktória

      Martiška Adam

      Horváthová Veronika

      Fujašová Denisa

      Dlhopolec Jakub

      Valštíková Dominika

      Balkovský Ján

      Jančošková Lucia

      Valente Samuel

     • Vzdorujeme extrémizmu - prehľad projektu

     • Názov projektu: Vzdorujeme extrémizmu – Challenging Extremism

      Koordinátor projektu: Cardiff Council Education Service, Wales

      Participujúce krajiny: Slovensko, Veľká Británia, Nemecko (v rámci projektu Erasmus+)

      Zúčastnené bratislavské školy: ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Cambridge International School Bratislava

      Zapojení žiaci: 9 – 11 roční žiaci (v našej škole žiaci piateho a šiesteho ročníka)

      Cieľ projektu:

      Eliminovať prejavy extrémizmu v základných školách prostredníctvom vzdelávania učiteľov, ktorí sa venujú žiakom vo veku 9 až 11 rokov. Pripraviť pre nich efektívne a overené vyučovacie materiály, metodicky spracované vyučovacie hodiny, ako aj vzdelávacie videá zamerané na problematiku extrémizmu, aby si v rámci vlastného profesijného rozvoja osvojili a prehĺbili kompetencie, ako citlivo prezentovať tieto témy deťom a žiakom.

      Realizácia projektu:

      • elektronický dotazník pre žiakov (september 2017)
      • elektronický dotazník pre učiteľov (september 2017)
      • 6 pilotných vyučovacích hodín (október 2017 – jún 2018)
      • vytvorenie komplexného metodického a didaktického materiálu

      Realizácia v našej škole:

      Pred samotným projektom vypĺňali žiaci elektronický dotazník, ktorého cieľom bolo zistiť postoje žiakov k nevhodným prejavom správania sa voči ľuďom inej národnosti, kultúre a regiónu. Rovnaký formulár vypĺňajú žiaci vo všetkých partnerských krajinách. (september 2017)

      Najdôležitejšou časťou projektu je šesť vyučovacích hodín, ktoré vypracovali kolegovia v MPC pre kontinuálne vzdelávanie.

      Témy vyučovacích hodín:

      1. Sloboda prejavu
      2. Atribúty dobrého občana
      3. Stereotypy
      4. Rozdiely v názoroch
      5. Pozitívny extrémizmus
      6. Negatívny extrémizmus

      V období október – december absolvovali naši žiaci prvé dve vyučovacie hodiny, jedna z nich prebehla za účasti koordinátorky projektu z MPC Bratislava. Učitelia postupovali podľa podrobne vypracovaných príprav vyučovacích hodín, ktoré mali vopred k dispozícii. Po každej hodine spracovali učitelia stručnú spätnú väzbu zo strany žiakov a vlastné skúsenosti, resp. pripomienky k štruktúre, aktivitám, časovému rozloženiu hodiny.

      Ďalšie hodiny sú naplánované na obdobie január – marec 2018.

      Naši učitelia, ktorí sú do projektu zapojení, sa zúčastnili na medzinárodnej konferencii. Tá priniesla výmenu skúseností troch krajín - workshopy, na ktorých účastníci prezentovali svoje reálne skúsenosti z pilotných hodín projektu a tiež analyzovali doterajšie vyučovanie etických aspektov zameraných na prevenciu extrémizmu. (október 2017)

      V októbri sme v našej škole privítali 30 účastníkov projektu z partnerských krajín. Absolvovali prehliadku obidvoch budov a ich blízkeho okolia, zúčastnili sa na otvorených hodinách informatiky, chémie a telesnej výchovy. Žiaci siedmeho ročníka pre nich v našej multimediálnej miestnosti pripravili prezentáciu Slovenska v anglickom jazyku.

      Ďalšie aktivity:

      Po ukončení pilotáže a spätnej väzbe zo strany žiakov aj učiteľov sa zozbierané skúsenosti zhrnú do vzdelávacích audiovizuálnych didaktických pomôcok a zborníka pre učiteľovktorého súčasťou budú edukačné materiály, metodiky, prípadové štúdie, príklady osvedčených postupov z praxe a analytické výstupy z prieskumov projektu. Tento materiál by mal podporiť akéhokoľvek učiteľa na akejkoľvek škole. Učiteľ tak môže na rôznych predmetoch (etická výchova, občianska náuka, náboženská výchova, vlastiveda atď.) pomocou tohto metodického materiálu citlivo viesť žiakov k vytvoreniu si názoru na extrémizmus a posilniť ich kompetencie a pocit bezpečnosti pri akomkoľvek kontakte s extrémizmom.

     • Rozlúčka s deviatakmi

     • Už tradičnou udalosťou zdobiacou koniec školského roka je rozlúčka deviatakov s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Aj tento rok sa stretli učitelia a odchádzajúci žiaci. Žiačky 9. A prečítali testament, ktorý sa slávnostne odovzdáva ďalšej generácii deviatakov už dvadsať rokov. Následne poďakovali svojim vyučujúcim za roky, ktoré sa im venovali, za ich ústretovosť, trpezlivosť a darovali svojim pedagógom milý darček. Za pedagogický zbor vystúpila s príhovorom aj pani riaditeľka, ktorá povzbudila žiakov v ich budúcich krokoch. Na záver si učitelia a žiaci spolu posedeli pri výbornej torte a koláčikoch.

     • Exkurzia v Banskej Bystrici

     • Dňa 26. júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Banskej Bystrici. Žiaci navštívili expozíciu Múzea Slovenského národného povstania vrátane areálu bojovej techniky. V Štátnej vedeckej knižnici V Banskej Bystrici si žiaci prezreli expozíciu bábkarstva a Literárne a hudobné múzeum zamerané na tradičné slovenské ľudové nástroje. 

     • Spolupráca s OMD Belasý motýľ

     • Dňa 8.6.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na celoslovenskej dobrovoľníckej zbierke pre organizáciu Belasý motýľ. Podujatie bolo organizované na pomoc svalovým dystrofikom, ktorí potrebujú pomoc s materiálnym zabezpečením svojho každodenného života. Medzi 12 vybranými žiakmi boli aj zástupcovia nášho školského parlamentu.

      Deň pred samotnou zbierkou sme od organizátorov dostali podklady, kasičky a pokyny aj s presným určením nášho pôsobiska, ktorým sa malo stať Hodžovo námestie a jeho okolie. Žiaci sa počas dňa stretli s rôznymi reakciami ľudí, ale napriek tomu mali z celej akcie pozitívny dojem. Dôležitým faktom je, že na konci dobrovoľníckeho dňa sa im podarilo vyzbierať peknú sumu 215 EUR. Dobrovoľníkom ďakujeme za pomoc a dúfame, že sme prispeli svojou troškou a že aj naša symbolická čiastka zjednoduší život ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc druhých. 

     • Česko-slovenská výstava v SNM

     • Dňa 8. júna 2018 sa žiaci deviateho ročníka zúčastnili na exkurzii v Slovenskom národnom múzeu v priestoroch Bratislavského hradu. Cieľom exkurzie bola návšteva Česko-slovenskej výstavy, ktorú pripravilo z príležitosti stého výročia vzniku ČSR Slovenské národné múzeum a české Národní muzeum. 

      Žiaci mohli na výstave zhliadnuť unikátne dokumenty a muzeálne predmety pripomínajúce zlomové obdobia česko-slovenských dejín. Medzi mnohými leteckú bundu M. R. Štefánika, osobné predmety politikov a artefakty z politických, kultúrnych a hospodárskych dejín našich národov.

     • Úspešné obvodné kolo Geografickej olympiády

     • Výhercovia a úspešní riešitelia školského kola Geografickej olympiády reprezentovali našu školu v obvodnom kole súťaže.

      Najviac sa darilo piatakom v kategórii G - Tomáš Strýček vybojoval striebornú pozíciu, jeho spolužiak Daniel Mozolák bronzovú priečku.

      Nezaháľali ani ďalší súťažiaci - piatak Matej Maďar a a deviatačka Monika Spurná sa stali úspešnými riešiteľmi olympiády. Blahoželáme!

     • Výchovný program s nevidiacimi

     • Žiaci našej školy absolvovali mimoriadne zaujímavý výchovný program s nevidiacimi.

      Každodenný život zrakovo postihnutých ľudí nám priblížili Marek Gernát a Juraj Práger, ktorí našu školu navštívili už druhýkrát. Súčasťou ich vystúpenia bola osveta spojená s prezentáciou života nevidiacich – ako ich osloviť, navrhnúť pomoc a pod.

      Okrem toho deťom predstavili svoje kompenzačné pomôcky – bielu palicu, písací stroj, hodiny, prístroj na rozoznávanie farieb, zvukovú loptu. Tú si, podobne ako bielu palicu, mohli niektorí odvážlivci z radov žiakov i učiteľov, vyskúšať.

      Deti najviac zaujala ukážka práce s vodiacim psom Lukym.

      O tom, že išlo o vydarené podujatie, svedčilo aj množstvo zvedavých otázok, ktorými naši žiaci hostí zasypali.

       

      Príspevok našej deviatačky D. Obuchovej:

      Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť – porozprávať sa s Marekom a Jurajom – a zistiť, ako vnímajú svet nevidiaci ľudia. Ja osobne som si mohla vyskúšať, aké to je, keď človek nevidí, keďže mi dali bielu palicu a okuliare, cez ktoré som nevidela. Práve preto, že som si to mohla vyskúšať a vžiť sa do ich kože, ich veľmi obdivujem za to, že to zvládajú väčšinu svojho života.

     • OZNAM

     • Dňa 1.6.2018 sa na 2. stupni našej školy skracujú vyučovacie hodiny na 30 minút. Žiaci absolvujú 6 vyučovacích hodín podľa platného piatkového rozvrhu. Vyučovanie sa začína o 8:00 a končí o 11:30, potom idú deti na obed a domov. 

     • Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

     • Víťazi školského kola Dejepisnej olympiády absolvovali obvodné kolo súťaže. 

      Deviatačka Monika Spurná sa umiestnila na výbornom 3. mieste v kategórii C, ôsmak Samuel Srpoň sa stal úspešným riešiteľom kategórie D a šiestačka Barbora Halászová úspešnou riešiteľkou kategórie F. Blahoželáme! 

     • Literárny kvíz s Dadom Nagyom

     • 20.2.2018 sme sa so žiakmi zapojili do cyklu prednášok Svety ukryté v knihách a zúčastnili sa na literárnom kvíze s naslovovzatým znalcom kníh Dadom Nagyom. Ten v Úseku literatúry pre deti a mládež v Mestskej knižnici v Bratislave prezentoval najnovšie knihy a vytvoril pre deti zaujímavú súťaž.

      Žiaci rozdelení do rôznych skupín súťažili medzi sebou a odpovedali na položené otázky. V závere sa spočítali body všetkým prítomným a trom najlepším tímom odovzdal Dado Nagy hodnotné ceny. Šlo o knihy podľa vlastného výberu. Žiaci strávili časť vyučovania v priestoroch knižnice, dozvedeli sa o nových knihách pre deti a mládež, diskutovali o súčasnej literatúre a ich pohľade na dôležitosť čítania v dnešnej dobe.

     • 3. miesto v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku

     • Peter Belanský, žiak ôsmeho ročníka, reprezentoval našu školu v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku. V kategórii 1B vybojoval v silnej konkurencii dvanástich žiakov výborné tretie miesto. Blahoželáme!

     • Medailové umiestnenia v krajskom kole Technickej olympiády

     • Našim žiakom sa podarilo uspieť v krajskom kole Technickej olympiády, v ktorej ZŠ s MŠ Milana Hodžu reprezentovali v kategórii A (8. a 9. ročník) a B (5. - 7. ročník).

      Simon Šinkovic zvíťazil v kategórii B, Jakub Siváček a Marek Kollár obsadili striebornú pozíciu v kategórii A. Všetkým trom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu.

     • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     • Dňa 18. 1. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Ide o najstaršiu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

      Naši žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách, v II. kategórii (žiaci 5. a 6. ročníka) a v III. kategórii (žiaci 7. - 9. ročníka). Porota (p.uč. Valent, p.uč. Bartoněková, p.uč. Gerba) a všetci súťažiaci mali možnosť vypočuť si nádherné prednesy, a tak nám priblížiť krásnu literatúru z pier slovenských, ale aj zahraničných autorov. Ako recitátori sa predstavili žiaci 5. ročníka – Leo Maria Rehúš, Hugo Hala, Matej Maďar, Oliver Driensky, Arsenij Rezničenko a Daniel Mozolák, zo 6. ročníka Michal Svetík, Dávid Černoch, Viktória Salem, Barbora Halászová, Tomáš Olejár a Rebeka Marić, zo 7. ročníka Soňa Horáčková, Stela Šoltésová, Paulína Mrvová, Rastislav Kotlárik a Alexa Romaňáková, z 8. ročníka Vratko Kabina, Daniel Modrák a Dina Lengyelová, z 9. ročníka Tatiana Plavecká a Katarína Hiršová.

      Toto sú výsledky školského kola:

      II. kategória – POÉZIA

      1. miesto – Hugo Hala
      2. miesto – Viktória Salem
      3. miesto – Leo Mária Rehúš a Matej Maďar

      II. kategória – PRÓZA

      1. miesto – Daniel Mozolák
      2. miesto – Tomáš Olejár
      3. miesto – Oliver Driensky a Rebeka Marić

      Čestné uznanie – Arsenij Rezničenko

      III. kategória – POÉZIA

      1. miesto – Tatiana Plavecká
      2.  miesto – Katarína Hiršová a Stela Šoltésová
      3. miesto – Soňa Horáčková

      III. kategória – PRÓZA

      1. miesto – Rastislav Kotlárik
      2. miesto – Dina Lengyelová
      3. miesto – Alexa Romaňáková a Paulína Mrvová

       

      Všetkým zúčastneným ďakujeme, víťazom blahoželáme a želáme veľa šťastia v ďalšom kole súťaže.

     • Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku

     • Pre žiakov 6. - 9. ročníka sme zorganizovali školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci, ktorí v jednotlivých kategóriach zvíťazili, budú našu školu reprezentovať v okresnom kole súťaže. 

      Výsledky školského kola:

      Kategória 1A

      1. miesto - Tereza Rajecová

      2. miesto - Soňa Horáčková

      3. miesto - Mateo Hernando

      Kategória 1B

      1. miesto - Lukáš Varga

      2. miesto - Monika Spurná

      3. miesto - Michal Polakovič

      Kategória 1C

      1. miesto - Daniel Štos

     • Oznam

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 7. mája 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. 

      Mgr. Etela Hessová

     • 3. miesto v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko

     • Víťazovi školského kola recitačnej súťaže Šaliansky Maťko sa darilo aj v okresnom kole - piatak Daniel Mozolák v ňom vybojoval krásne 3. miesto. Blahoželáme!

     • Výborné výsledky Testovania 9-2018

     • Naši budúci absolventi boli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 21 žiakov deviateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,1%, čo je o 15,1% viac ako národný priemer.

      Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete matematika bola 80,0%, teda o 24,1% viac ako dosiahnutý národný priemer. 

      Gratulujeme!