• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • Oznam - Riaditeľské voľno
   • 3. 10. 2018
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 29. oktobra 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

   • Čítať viac
   • Prvákov navštívil pán starosta
   • 11. 10. 2018
   • Prvá októbrová streda bola pre našich nových prváčikov výnimočná. Navštívil ich starosta Starého Mesta pán Mgr. Radoslav Števčík. Porozprával sa s deťmi o ich prvých dojmoch zo školy. Zaželal im veľa úspechov a síl pri zvládaní prvých školských povinností a veľa dobrých kamarátov. Pán starosta však neprišiel s prázdnymi rukami. Prváčikom priniesol darček - krásnu knižku od Márie Mikovej Farebné rozprávky. Deti mali z knižiek veľkú radosť.

   • Čítať viac
   • Noc výskumníkov
   • 7. 10. 2018
   • Dňa 28.9.2018 sa naši šiestaci a siedmaci zúčastnili na podujatí Noc výskumníkov.

    Zaujímavá akcia v priestoroch bratislavskej Starej tržnice bola organizovaná prostredníctvom viac ako osemdesiatich vedeckých stánkov, kreatívnych workshopov a iných atraktívnych vystúpení. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s rozmanitými vedeckými témami. Odvážnejší si za absolvované súťaže dokonca odniesli malú odmenu.

   • Čítať viac
   • Európsky deň jazykov
   • 11. 10. 2018
   • Dňa 26.9.2018 sa každoročne koná Európsky deň jazykov. Naši žiaci 6.ročníka a triedy 8.A mali tento rok za úlohu komunikovať v cudzom jazyku v každodenných situáciách. Šiestaci dostali 4 otázky, s ktorými mali osloviť okoloidúcich ľudí. Po polhodine netradičnej aktivity s vyučujúcimi prediskutovali svoje zážitky a dojmy.

   • Čítať viac
   • Jesenné účelové cvičenie - 2. stupeň
   • 30. 9. 2018
   • V dňoch 4. a 5.10.2018 sa na druhom stupni našej školy uskutoční jesenné účelové cvičenie Ochrana života a zdravia. Vo štvrtok 4.10. počas 1. - 4. vyučovacej hodiny prebehne jeho teoretická časť. Praktická časť cvičenia sa uskutoční v piatok 5.10. v Sade Janka Kráľa. Odchod je naplánovaný na 8:30 spred budovy školy. Žiadame rodičov, aby odev a obuv svojich detí prispôsobili aktuálnemu počasiu. Počas obidvoch dní majú žiaci obed naplánovaný na 11:30, potom idú domov.

   • Čítať viac
   • Odborný seminár Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska
   • 4. 10. 2018
   • Dňa 3.10. sa žiaci ôsmeho ročníka zúčastnili na odbornom seminári "Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska".

    Seminár bol organizovaný Ústavom politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika a Centrom vedecko-technických informácií SR.

    V prednáškach sa žiaci dozvedeli o česko-slovenskej kultúrnej a politickej spolupráci v 19. a 20. storočí, česko-slovenských légiách, zahraničnom a domácom odboji, ktorý vyústil do Martinskej deklarácie a vzniku spoločného štátu.

   • Čítať viac