• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • Deň otvorených dverí – Rozprávková jar
   • 5. 2. 2018
   • Základná škola s materskou školou Milana Hodžu Vás pozýva na Deň otvorených dverí spojený s tradíciou tvorivých dielní Rozprávková jar. Uskutoční sa 27. marca 2018 od 9:00 do 11:00 v budove 1. stupňa na Podjavorinskej 1.

    Srdečne pozývame všetky deti z materských škôl, budúcich prvákov a ich rodičov. Záujemcom ochotne predstavíme priestory našej školy. Deti si v jednotlivých triedach počas tvorivých dielní v kooperácii so staršími spolužiakmi vyrobia zaujímavé výrobky s jarnou tematikou.

   • Čítať viac
   • Zápis prvákov
   • 15. 2. 2018
   • Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 20. apríla 2018 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla 2018 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

    - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

    - rodný list dieťaťa

    - podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

   • Čítať viac
   • Výsledky Testovania 5-2017
   • 8. 2. 2018
   • Naši piataci boli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 33 žiakov piateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

    Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,9%, čo je o 16,1% viac ako národný priemer.

   • Čítať viac
   • Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín
   • 7. 2. 2018
   • Dňa 18. 1. 2018 sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Ide o najstaršiu súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých.

    Naši žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v dvoch kategóriách, v II. kategórii (žiaci 5. a 6. ročníka) a v III. kategórii (žiaci 7. - 9. ročníka). Porota (p.uč. Valent, p.uč. Bartoněková, p.uč. Gerba) a všetci súťažiaci mali možnosť vypočuť si nádherné prednesy, a tak nám priblížiť krásnu literatúru z pier slovenských, ale aj zahraničných autorov. Ako recitátori sa predstavili žiaci 5. ročníka – Leo Maria Rehúš, Hugo Hala, Matej Maďar, Oliver Driensky, Arsenij Rezničenko a Daniel Mozolák, zo 6. ročníka Michal Svetík, Dávid Černoch, Viktória Salem, Barbora Halászová, Tomáš Olejár a Rebeka Marić, zo 7. ročníka Soňa Horáčková, Stela Šoltésová, Paulína Mrvová, Rastislav K

   • Čítať viac
   • Vianočné predstavenie ZŠMH na Vianočných trhoch
   • 2. 2. 2018
   • Vianočné predstavenie ZŠMH na Vianočných trhoch na Hviezdoslavovom námestí. Vystupovali žiaci I.A, III.A a dievčatá z tanečného záujmového útvaru.

   • Čítať viac
   • Riaditeľské voľno
   • 30. 11. 2017
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom dňa 22. decembra 2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách sa začne 8. 1. 2018.

   • Čítať viac