• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV
   • 9. 7. 2018
   • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

    Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. T

   • Čítať viac
   • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov
   • 25. 6. 2018
   • Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková.

    Meno a priezvisko: Monika Spurná

    Ročník: 9.

    Odôvodnenie:

    Monika je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, slušná a dôsledná v plnení svojich povinností. Dlhodobo dosahuje výborný prospech. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Každú voľnú chvíľu venuje čítaniu kníh. Jej veľkou záľubou je aj chémia. Reprezentuje školu v mnohých súťažiach. Vo všetkých, do ktorých sa zapojí, je úspešná a dosahuje popredné umiestnenia aj vo vyšších kolách. Vyniká najmä v chemických olympiádach a veľký úspech dosiahla aj v literárnej súťaži. Svojimi vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami a pracovitosťou je vzorom pre spolužiakov aj mladších žiakov. P

   • Čítať viac
   • Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018
   • 23. 6. 2018
   • V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi rodičmi, pedagógmi a pozvaní hostia.

   • Čítať viac
   • Vzdorujeme extrémizmu - prehľad projektu
   • 9. 7. 2018
   • Názov projektu: Vzdorujeme extrémizmu – Challenging Extremism

    Koordinátor projektu: Cardiff Council Education Service, Wales

    Participujúce krajiny: Slovensko, Veľká Británia, Nemecko (v rámci projektu Erasmus+)

    Zúčastnené bratislavské školy: ZŠ s MŠ Milana Hodžu, Cambridge International School Bratislava

   • Čítať viac
   • Rozlúčka s deviatakmi
   • 9. 7. 2018
   • Už tradičnou udalosťou zdobiacou koniec školského roka je rozlúčka deviatakov s učiteľmi a mladšími spolužiakmi. Aj tento rok sa stretli učitelia a odchádzajúci žiaci. Žiačky 9. A prečítali testament, ktorý sa slávnostne odovzdáva ďalšej generácii deviatakov už dvadsať rokov. Následne poďakovali svojim vyučujúcim za roky, ktoré sa im venovali, za ich ústretovosť, trpezlivosť a darovali svojim pedagógom milý darček. Za pedagogický zbor vystúpila s príhovorom aj pani riaditeľka, ktorá povzbudila žiakov v ich budúcich krokoch. Na záver si učitelia a žiaci spolu posedeli pri výbornej torte a koláčikoch.

   • Čítať viac
   • Exkurzia v Banskej Bystrici
   • 29. 6. 2018
   • Dňa 26. júna sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili na exkurzii v Banskej Bystrici. Žiaci navštívili expozíciu Múzea Slovenského národného povstania vrátane areálu bojovej techniky. V Štátnej vedeckej knižnici V Banskej Bystrici si žiaci prezreli expozíciu bábkarstva a Literárne a hudobné múzeum zamerané na tradičné slovenské ľudové nástroje.

   • Čítať viac