• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018
   • 15. 4. 2018
   • ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 11. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2018 na tému:

   • Čítať viac
   • 2% Vašich daní pre školu
   • 16. 3. 2018
   • Vážení rodičia,
    vopred ďakujeme, že využijete možnosť poukázať 2% Vašich daní na zlepšenia materiálneho vybavenia školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

    Všetky finančné prostriedky Vášho RZ sú využívané na skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

    TLAČIVÁ:

    vyhlasenie.pdf List_na_2per.pdf

   • Čítať viac
   • Zápis prvákov
   • 15. 2. 2018
   • Zápis prvákov do našej školy sa koná v piatok 20. apríla 2018 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 21. apríla 2018 od 8:00 do 12:00 v budove na Podjavorinskej 1.

    Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

    - občiansky preukaz rodiča (zákonného zástupcu)

    - rodný list dieťaťa

    - podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

   • Čítať viac
   • ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY
   • 1. 3. 2018
   • Tlačivo žiadosti dostanú zákonní zástupcovia dieťaťa priamo v materskej škole od 15. apríla. Dostupné je aj na tejto stránke v časti Tlačivá, kde nájdete aj splnomocnenie pre rodičov a na internetovej stránke mestskej časti Bratislava-Staré Mesto www.staremesto.sk v sekcii školstvo.

    Zároveň oznamujeme, že na základe odporúčania MŠVVaŠ SR zo dňa 6.10.2015 a v súlade s § 3 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z.z. oznamujeme, že prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa uskutoční v termíne od 1. mája do 11. mája 2018.

   • Čítať viac
   • Výsledky Testovania 5-2017
   • 8. 2. 2018
   • Naši piataci boli v celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 33 žiakov piateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

    Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,9%, čo je o 16,1% viac ako národný priemer.

   • Čítať viac
   • Školský basketbalový turnaj
   • 19. 4. 2018
   • 16.4.2018 sme na druhom stupni našej školy zorganizovali tradičný medzitriedny basketbalový turnaj. Zapojilo sa doň 30 žiakov 5. - 9. ročníka, ktorí medzi sebou súperili v piatich družstvách.

    Najviac sa darilo ôsmakom. Členovia družstva VIII. B sa stali víťazmi turnaja, striebornú pozíciu vybojovalo družstvo VIII. A, na bronzovej priečke sa umiestnili žiaci IX. A. Blahoželáme!

   • Čítať viac