• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • Riaditeľské voľno
   • 30. 11. 2017
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom dňa 22. decembra 2017 (piatok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD. Riadne vyučovanie po vianočných prázdninách sa začne 8. 1. 2018.

   • Čítať viac
   • Vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi
   • 12. 12. 2017
   • Pri príležitosti 15. výročia prinavrátenia pôvodného názvu škole sa na druhom stupni konala dňa 6. novembra 2017 vernisáž výstavy o Dr. Milanovi Hodžovi. Výstavu venovanú osobnosti Dr. Hodžu pripravil Ústav politických vied SAV v spolupráci s Nadáciou Milana Rastislava Štefánika.

    Svojou prítomnosťou nás poctila pani Jela Bučková, ktorá predniesla pozdrav od Jána Pálku z USA, vnuka Milana Hodžu. Na slávnosti sa zúčastnili aj prof. Dušan Bakoš z Nadácie M. R. Štefánika, zástupcovia Ústavu politických vied SAV, učitelia a žiaci našej školy.

   • Čítať viac
   • Prevencia kyberšikany
   • 12. 12. 2017
   • Naši ôsmaci sa v novembri zúčastnili na preventívnej aktivite zameranej na prevenciu šikanovania a kyberšikanovania.

    Kyberšikana je aktuálna a pálčivá téma, ktorá sa úzko dotýka vyrastajúcej generácie, keďže popri rodinnom, školskom a kamarátskom živote žijú anonymný a málo kontrolovaný život na internete. Aktivitu pre nás zorganizovalo Národné osvetové centrum, s ktorým naša škola dlhodobo spolupracuje.

   • Čítať viac
   • Oliho príbeh
   • 12. 12. 2017
   • Pod vedením príslušníčky Policajného zboru v Bratislave npor. Mgr. Jany Ďurkovičovej sa dňa 14.11.2017 žiaci štvrtých ročníkov zúčastnili na besede zameranej na prevenciu bezpečnosti na železničných priecestiach.

    Pútavo spracované video o deťoch, ktoré sa hrávali pri koľajniciach a doplatili na to životom, deti zaujalo. Sledovali ho pozorne. Svedčili o tom správne odpovede na otázky pani policajtky. Veríme, že príbehy budú dostatočnou výstrahou a poučením pre deti.

   • Čítať viac
   • Vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí
   • 8. 12. 2017
   • Dňa 28.11.2017 sa na našej škole uskutočnila vernisáž výstavy Roky bojov, obetí a nádejí. Výstavu pripravila Nadácia Milana Rastislava Štefánika v spolupráci s Ústavom politických vied SAV.

    Vernisáž, na ktorej sa zúčastnili žiaci 7. – 9. ročníka, otvorili Dr. Vrábel z Ústavu politických vied SAV. Previedol žiakov výstavou venovanou vzniku Česko-slovenskej republiky, zahraničnému odboju a čs. légiám. V rámci diskusie odpovedal na otázky žiakov, ako aj učiteľov.

   • Čítať viac
   • Hvezdáreň v Hurbanove
   • 12. 12. 2017
   • Naši štvrtáci si spríjemnili upršaný deň návštevou jedného z prvých observatórií v Európe.

    Očakávania boli veľké, keďže planetárium prešlo v nedávnej minulosti rozsiahlou rekonštrukciou a digitalizáciou. Žiaci si vo vynovených priestoroch prezreli oblohu, súhvezdia, planéty slnečnej sústavy a vesmírnych objektov. Pomocou animácie sa deti ocitli aj vo vesmíre. Nechýbal ani dokumentárny film a nádherné výtvarné práce detí. Návštevu sme si naozaj užili.

   • Čítať viac