• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • OZNAM - 2. stupeň ZŠ
   • 12. 11. 2018
   • Riaditeľka školy oznamuje, že dňa 21. 11. 2018 nebudú mať žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka vyučovanie z organizačných dôvodov (Testovanie 5). Na tento deň dostanú zvýšený rozsah samostatnej práce na domácu úlohu.

    Rodičov piatakov žiadame, aby v tento deň s plnou zodpovednosťou v záujme svojich detí zabezpečili včasný príchod detí do školy najneskôr o 7:40. Zabaľte im desiatu a pitie na prestávku medzi testovaním z matematiky a testovaním zo slovenského jazyka. Dohliadnite, aby mali so sebou aspoň 2 funkčné perá, ktoré píšu namodro. Nič iné pri testovaní nesmú používať. Po ukončení testovania pôjdu na obed do školskej jedálne a domov. Harmonogram testovania a ďalšie informácie nájdete na stránke NÚCEM :

   • Čítať viac
   • Úspešná reprezentácia školy na šachovom turnaji
   • 18. 11. 2018
   • 15.11.2018 sa konal šachový turnaj základných škôl v rýchlom šachu - Okresné majstrovstvá obvodu Bratislava 1. Z tridsiatich šiestich zúčastnených chlapcov sa štyria naši žiaci umiestnili nasledovne: Alex Zoltán Janikovič na 4. mieste, Pavol Novák na 7. mieste, Jaroslav Novák na 8. mieste a Tomáš Novák na 10. mieste. Najmladší z bratov Novákovcov - Tomáš - postupuje ako neregistrovaný hráč do krajského kola. Chlapcom gratulujeme k peknému výsledku a prajeme ďalšie športové úspechy.

   • Čítať viac
   • Informačné popoludnie - 2. stupeň
   • 12. 11. 2018
   • Vážení rodičia, dovoľujeme si Vám oznámiť, že dňa 14. 11. 2018 sa v čase od 16:30 do 18:00 uskutoční na 2. stupni našej školy informačné rodičovské združenie. Triednych učiteľov nájdete v ich kmeňových triedach, netriedni učitelia budú v zborovni.

   • Čítať viac
   • Svetový deň sporenia
   • 8. 11. 2018
   • Pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa na Slovensku uskutočnil projekt vzdelávania detí o peniazoch. Našu školu navštívila lektorka finančného vzdelávania z VÚB, pani Hana Husenicová.

    Žiaci z II.A a II.B sa dozvedeli veľa informácií o histórii vzniku peňazí, rozprávali sa o platidlách, ktoré sa používajú v okolitých štátoch, zamýšľali sa nad tým, že peniaze si treba zarobiť a dobre rozmýšľať, na čo ich minieme. Priamo na besede si vyskúšali, že sporiť sa oplatí. Za aktivitu ich pani Husenicová odmenila milými darčekmi.

   • Čítať viac
   • Príbeh hudby
   • 18. 11. 2018
   • V piatok 26. októbra sme sa spolu s našimi piatakmi prostredníctvom živého prenosu preniesli do koncertného štúdia SRo, aby sme prežili Príbeh hudby.

    Bratislavský spevácky zbor v spolupráci so Symfonickým orchestrom SRo a výbornými sólistami pripravili pre žiakov prierez dejinami hudby od jej počiatkov cez viaceré štýlové obdobia. Žiaci mohli počuť ukážky gregoriánskeho chorálu a 40-hlasného moteta. Organ oživil Bachove kompozície a orchester veľkolepo interpretoval Haydna či Bizeta. Žiakom sa najviac páčila ukážka Clapping music a pieseň Páslo dievča pávy, ktorú si spolu so zborom aj zaspievali.

   • Čítať viac
   • Stretnutie s Maroškom
   • 25. 10. 2018
   • Dňa 18.10.2018 sa naši siedmaci zúčastnili na hudobno-dramatickom predstavení Stretnutie s Maroškom, ktoré sa odohralo v priestoroch Zichyho paláca. Podujatie bolo organizované pri príležitosti 130. výročia narodenia významného slovenského básnika a spisovateľa Martina Rázusa.

    Naši žiaci mali možnosť sledovať niekoľko dramatizovaných úryvkov z diela Maroško a vďaka Jurajovi Sarvašovi sa preniesli do detských čias samotného básnika. Predstavenie bolo veľmi zaujímavé svojím spracovaním a zároveň prispelo k lepšiemu pochopeniu Rázusom spracovaných tém a myšlienok. Taktiež im priblížilo dobu, v ktorej autor vyrastal a tvoril.

   • Čítať viac