• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • Oznam - 2. stupeň
   • 3. 9. 2018
   • V dňoch 4. - 5. 9. 2018 budú mať žiaci 2. stupňa našej školy 4 vyučovacie hodiny, potom idú na obed a domov. Od štvrtka 6. 9. 2018 sa žiaci učia podľa rozvrhu hodín.

   • Čítať viac
   • ŠKD - Oznam
   • 31. 8. 2018
   • Dňa 3. septembra 2018 bude Školský klub detí otvorený v čase od 6:30 do 16:00.

   • Čítať viac
   • Nástup do školy v školskom roku 2018/2019
   • 27. 8. 2018
   • Milí žiaci, vitajte opäť v škole.

    Stretneme sa v pondelok, 3. septembra 2018 o 8:00. Druháci, tretiaci a štvrtáci vo svojich triedach na Podjavorinskej ulici, piataci, šiestaci, siedmaci, ôsmaci a deviataci v triedach na Škarniclovej ulici.

    Prvákov privítame o 8:00 v telocvični na Podjavorinskej ulici. Po krátkom programe, ktorým prváčikov pozdravia len o trochu starší spolužiaci, sa prváci aj so svojimi rodičmi a pani učiteľkami odoberú do tried, aby sa zoznámili a dostali potrebné informácie o chode školy, čo bude trvať približne do 10:00. Rodičia prvákov si môžu potom deti zobrať a osláviť s nimi individuálne významný deň alebo ich nechať v školskom klube a ísť do práce. Každý podľa svojich možností.

   • Čítať viac
   • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV
   • 9. 7. 2018
   • ŠKOLSKÉ POMÔCKY ŽIAKOV I. STUPŇA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019

    Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste pripravili pre svoje dieťa školské pomôcky podľa zoznamu a snažili sa celý školský rok o to, aby Vaše dieťa malo každý deň v poriadku pripravené všetko, čo do školy potrebuje a v takom stave, aby mohlo nerušene a bez stresu pracovať zároveň so svojimi spolužiakmi. Školskú tašku, zošity, peračník a zrkadielko si otvorte a skontrolujte každý deň. Pre žiakov 1. stupňa nezabudnite na prezutie zakúpiť kvalitné otvorené ortopedické prezuvky - sandálky s pevnou pätou, nie crocsy, nie zatvorené papučky, nie tenisky. Pre žiakov 2. stupňa zakúpte na prezutie kvalitné ortopedické otvorené šľapky - nie crocsy, nie tenisky, nie gumenú ani plastovú obuv. Vaše deti Vám za zdravé nohy neskôr poďakujú. Ostatné pomôcky si žiaci 2. stupňa zakúpia podľa pokynov jednotlivých vyučujúcich 1. týždeň školského roka. T

   • Čítať viac
   • Slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov
   • 25. 6. 2018
   • Dňa 21. 6. sa v Zichyho paláci uskutočnilo slávnostné oceňovanie talentovaných žiakov zo staromestských škôl, na ktoré sme nominovali 2 žiačky. V mene starostu MČ Staré Mesto oceňovala žiakov zástupkyňa starostu pani Jana Španková.

    Meno a priezvisko: Monika Spurná

    Ročník: 9.

    Odôvodnenie:

    Monika je počas celej školskej dochádzky spoľahlivá, svedomitá, slušná a dôsledná v plnení svojich povinností. Dlhodobo dosahuje výborný prospech. V testovaní 9 dosiahla úspešnosť 100 % z matematiky. Každú voľnú chvíľu venuje čítaniu kníh. Jej veľkou záľubou je aj chémia. Reprezentuje školu v mnohých súťažiach. Vo všetkých, do ktorých sa zapojí, je úspešná a dosahuje popredné umiestnenia aj vo vyšších kolách. Vyniká najmä v chemických olympiádach a veľký úspech dosiahla aj v literárnej súťaži. Svojimi vynikajúcimi vzdelávacími výsledkami a pracovitosťou je vzorom pre spolužiakov aj mladších žiakov. P

   • Čítať viac
   • Slávnostné vyhodnotenie literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018
   • 23. 6. 2018
   • V utorok 19. júna sa v Pálffyho paláci na Zámockej ulici konalo slávnostné vyhodnotenie 11. ročníka celoslovenskej literárnej súťaže s medzinárodnou účasťou Hodžov novinový článok 2018. Súťaž každoročne organizujú ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave, Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied a Národné osvetové centrum v spolupráci s vydavateľstvom Veda SAV a s rodinou Milana Hodžu. Zúčastnili sa na ňom ocenení súťažiaci z rôznych častí Slovenska so svojimi rodičmi, pedagógmi a pozvaní hostia.

   • Čítať viac