• Úvodná stránka
  • ZŠMH - školský informačný systém
 • Pripravujeme pre vás novú školskú stránku. Všetky dôležité oznamy nájdete zatiaľ tu.

   • OZNAM
   • 30. 5. 2018
   • Dňa 1.6.2018 sa na 2. stupni našej školy skracujú vyučovacie hodiny na 30 minút. Žiaci absolvujú 6 vyučovacích hodín podľa platného piatkového rozvrhu. Vyučovanie sa začína o 8:00 a končí o 11:30, potom idú deti na obed a domov.

   • Čítať viac
   • Oznam
   • 3. 5. 2018
   • Riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu v Bratislave v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje žiakom z organizačných dôvodov dňa 7. mája 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠKD.

   • Čítať viac
   • Výborné výsledky Testovania 9-2018
   • 2. 5. 2018
   • Naši budúci absolventi boli v celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníka aj v tomto školskom roku mimoriadne úspešní. Na testovaní sa zúčastnilo 21 žiakov deviateho ročníka našej školy, testy preverili úroveň ich vedomostí v predmetoch slovenský jazyk a literatúra a matematika.

    Priemerná úspešnosť našich žiakov v predmete slovenský jazyk a literatúra bola 78,1%, čo je o 15,1% viac ako národný priemer.

   • Čítať viac
   • Výchovný program s členmi organizácie muskulárnych dystrofikov (OMD)
   • 3. 5. 2018
   • Naša škola sa snaží o všestranný rozvoj osobností žiakov. Snažíme sa učiť ich tolerancii, spolupráci a vzájomnému rešpektu, aby lepšie zvládali situácie, ktoré si život pre nich nachystá. Preto sme k nám pozvali členov Organizácie svalových dystrofikov (OMD), aby sme deťom ukázali, že zdolávať prekážky musia všetci, len niektorí to majú oveľa ťažšie, než zdraví ľudia.

   • Čítať viac
   • 11. ročník celoslovenskej literárnej súťaže Hodžov novinový článok 2018
   • 15. 4. 2018
   • ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a Národným osvetovým centrom v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 11. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2018 na tému:

   • Čítať viac
   • 2% Vašich daní pre školu
   • 16. 3. 2018
   • Vážení rodičia,
    vopred ďakujeme, že využijete možnosť poukázať 2% Vašich daní na zlepšenia materiálneho vybavenia školy, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

    Všetky finančné prostriedky Vášho RZ sú využívané na skvalitňovanie vyučovacieho procesu.

    TLAČIVÁ:

    vyhlasenie.pdf List_na_2per.pdf

   • Čítať viac