Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 8/023 Mäso-údeniny 605,99 s DPH 20230085 02.02.2023 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 9/023 Mäso-údeniny 899,04 s DPH 20230084 02.02.2023 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 7/023 Mäso-údeniny 828,14 s DPH 20230051 02.02.2023 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 6/023 Potraviny-zelenina 1 629,37 s DPH 2023068 02.02.2023 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 5/023 Potraviny-zelenina 1 060,93 s DPH 2023047 02.02.2023 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 02.02.2023 02.02.2023
Faktúra 4/023 Mäso-údeniny 857,03 s DPH 20230022 20.01.2023 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 20.01.2023 20.01.2023
Faktúra 3/023 Potraviny-zelenina 1 256,47 s DPH 2023004 20.01.2023 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 20.01.2023 20.01.2023
Zmluva 2023/1 Zmluva o spolupráci pri zabezpečení odbornej pedagogickej praxe s DPH 16.01.2023 Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 23.01.2023
Zmluva 2023/2 Zmluva o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola predmetovej olympiády pre súťažiacich základných a stredných škôl v územnej pôsobnosti Regionálneho úradu školskej správy v Bratislave v roku 2023 1.200.00 s DPH 10.01.2023 Regionálny úrad školskej správy v Bratislave ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 13.01.2023
Faktúra 2/023 Potraviny-zelenina 902,50 s DPH 2022762 03.01.2023 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra 1/023 Mäso-údeniny 700,72 s DPH 20220889 03.01.2023 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 03.01.2023 03.01.2023
Faktúra 2022/372 TABLETY 3 254,40 s DPH 221661 30.12.2022 SOFTWARE PARTNER SPOL.S R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 30.12.2022 03.02.2023
Faktúra 2022/371 MATERIÁL 167,58 s DPH 1220005273 30.12.2022 ŠEVT A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 30.12.2022 03.02.2023
Faktúra 63/022 Mäso-údeniny 155,31 s DPH 20220923 29.12.2022 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 2022/370 POMÔCKY 135,92 s DPH 2022193443 29.12.2022 KING STORES S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 30.12.2022 03.02.2023
Faktúra 2022/369 TABLETY 2 847,60 s DPH 2022184285 29.12.2022 SOFTWARE PARTNER SPOL.S R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 29.12.2022 03.02.2023
Faktúra 2022/368 VODA 173,83 s DPH 2000057654 29.12.2022 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 29.12.2022 03.02.2023
Faktúra 2022/367 POMÔCKY 118,93 s DPH 2022192886 29.12.2022 KING STORES S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 29.12.2022 03.02.2023
Faktúra 64/022 Mäso-údeniny 592,94 s DPH 20220917 29.12.2022 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Alica Štefunková vedúca ŠJ 29.12.2022 29.12.2022
Faktúra 2022/366 TEPLO 6 706,64 s DPH 28000194 28.12.2022 KOOR S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Mgr. Etela Hessová Riaditeľka 28.12.2022 03.02.2023
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/3116