Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 184 Školské ovocie 64,00 s DPH 1829000409 11.12.2018 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 183 Potraviny - zelenina 967,25 s DPH 2018203 11.12.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 182 Potraviny - zelenina 711,00 s DPH 2018067 11.12.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 181 Potraviny - zelenina 1 643,23 s DPH 2018204 11.12.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 180 Mäso - udeniny 829,21 s DPH 20181090 11.12.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 179 Mäso- údeniny 1 516,16 s DPH 20181095 11.12.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.12.2018
Faktúra 178 Potraviny - zelenina 1 000,52 s DPH 2018029 22.11.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.11.2018
Faktúra 177 Potraviny - zelenina 815,40 s DPH 2018015 22.11.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.11.2018
Faktúra 176 Mäso - údeniny 610,79 s DPH 20181010 22.11.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.11.2018
Faktúra 175 Mäso - údeniny 1 120,45 s DPH 20181009 22.11.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.11.2018
Faktúra 174 Školské ovocie 126,32 s DPH 1829000285 22.11.2018 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.11.2018
Faktúra 169 Mäso-údeniny 822,99 s DPH 20180984 13.11.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.11.2018
Faktúra 172 Potraviny-zelenina 1 214,25 s DPH 2018187 13.11.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.11.2018
Faktúra 171 Potraviny-zelenina 1 386,85 s DPH 2018185 13.11.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.11.2018
Faktúra 170 Mäso- údeniny 673,46 s DPH 20180973 13.11.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.11.2018
Faktúra 173 Potraviny-zelenina 582,21 s DPH 2018004 13.11.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.11.2018
Faktúra 168 Potraviny - zelenina 995,30 s DPH 2018161 22.10.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.10.2018
Faktúra 167 Potraviny - zelenina 1 359,02 s DPH 2018168 22.10.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.10.2018
Faktúra 166 Školské ovocie 141,76 s DPH 20181829000147 22.10.2018 LUNYS, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.10.2018
Faktúra 165 Mäso-údeniny 897,20 s DPH 20180905 22.10.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.10.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1111