Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 35 HUDOBNÉ NÁSTROJE 101,80 s DPH 194403712 194403712 43496 MUZIKER A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 34 PLYN -657,56 s DPH 8497566672 8497566672 43494 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 33 POMÔCKY 79,80 s DPH 1900044 1900044 43493 INDÍCIA S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 32 TELEFON 28,00 s DPH 8225666425 8225666425 43493 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 31 SLUŽBY 500,00 s DPH 22019 22019 43489 BEDNÁRIK JOZEF ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 30 MATERIÁL 171,68 s DPH 19010788 19010788 43487 3P SLÚŽI VÁM S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 29 TELEFON 0,02 s DPH 81748493 81748493 43487 ORANGE SLOVENSKO A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 28 PLYN 349,00 s DPH 8619408321 8619408321 43483 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 27 PUBLIKÁCIA 149,00 s DPH 3299607292 3299607292 43483 WOLTERS KLUWER S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 26 ELEKTRINA -435,31 s DPH 7141213946 7141213946 43483 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 25 ELEKTRINA -361,30 s DPH 7180987774 7180987774 43482 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 24 ELEKTRINA -9,79 s DPH 7180987775 7180987775 43482 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 23 VODA 189,47 s DPH 2000057664 2000057664 43482 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 18 ELEKTRINA 125,02 s DPH 7459745907 7459745907 43480 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 16 ELEKTRINA 64,28 s DPH 7459745911 7459745911 43480 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 17 DOCHÁDZKA 90,00 s DPH 9119000142 9119000142 43480 ASC APPLIED SOFTWARE CONSULTAN ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 21 POISTENIE 439,00 s DPH 5720057751 5720057751 43480 GENERALI POISŤOVŇA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 19 ELEKTRINA 401,78 s DPH 7459745909 7459745909 43480 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 20 ELEKTRINA 433,97 s DPH 7459745908 7459745908 43480 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 22 ELEKTRINA 574,62 s DPH 7459745910 7459745910 43480 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2007