Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f158 Potraviny zelenina 1 820,94 s DPH 2018157 20.06.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 20.06.2018
Faktúra f157 Mäso - údeniny 939,12 s DPH 20180550 20.06.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 20.06.2018
Faktúra f156 Mäso - údeniny 1 768,95 s DPH 20180555 20.06.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 20.06.2018
Faktúra f154 Potraviny zelenina 1 386,85 s DPH 2018130 12.06.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 12.06.2018
Faktúra f152 Mäso - údeniny 1 005,94 s DPH 20180523 12.06.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 12.06.2018
Faktúra f153 Potraviny zelenina 925,76 s DPH 2018144 12.06.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 12.06.2018
Faktúra f155 Potraviny zelenina 1 157,72 s DPH 2018131 12.06.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 12.06.2018
Faktúra 159 KRIEDY 136,00 s DPH 332018 29.05.2018 Húskova 15 , 040 11 Košice ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 157 KNIHA 10,55 s DPH 201800060 24.05.2018 MPČĽ 12 , 977 03 Brezno ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 158 TELEFON 39,47 s DPH 8209585087 24.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra f151 Potraviny - zelenina 1 993,18 s DPH 2018120 22.05.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.05.2018
Faktúra f249 Potraviny - zelenina 748,68 s DPH 2018108 22.05.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 15.05.2018
Faktúra f150 Mäso - údeniny 1 512,54 s DPH 20180459 22.05.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 22.05.2018
Faktúra 153 UČEBNICE 30,00 s DPH 11800408 18.05.2018 Heydukovas 12 14 , 811 08 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 154 SEMINÁR 78,00 s DPH 420180634 18.05.2018 Prievozská 14/A , 821 09 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 155 MATERIAL 101,69 s DPH 1182203328 18.05.2018 Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 156 POLATOK 149,37 s DPH 1124305 18.05.2018 Vazovova 5 , 812 69 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 151 VODA 189,47 s DPH 2000057664 16.05.2018 Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 152 ŠVP 2 400,00 s DPH 2018039 16.05.2018 Fraňa Mojtu 14/279 , 949 01 Nitra ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra f245 Mäso - údeniny 734,55 s DPH 20180429 15.05.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 15.05.2018
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/979