Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016/223 ELEKTRINA 414,98 s DPH 7449315582 09.08.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/296 POMÔCKY MŠ 239,90 s DPH 150057 21.10.2016 TAKTIK VYDAVATEĽSTVO S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/286 VODA 81,84 s DPH 616113010 14.10.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/287 VODA 63,54 s DPH 1600019047 14.10.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/288 VODA 30,96 s DPH 616113011 14.10.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/289 POMÔCKY 44,00 s DPH 21611201 14.10.2016 RAABE SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/290 ELEKTRINA 480,66 s DPH 7449372415 14.10.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/291 ELEKTRINA 414,98 s DPH 7449372412 14.10.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/292 ELEKTRINA 341,60 s DPH 7449372413 14.10.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/293 ELEKTRINA 93,61 s DPH 7449372411 14.10.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/294 ELEKTRINA 74,36 s DPH 7449372416 14.10.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/295 VODA 265,25 s DPH 1600019050 21.10.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/297 SLUŽBA 476,00 s DPH 392016 26.10.2016 BEDNÁRIK JOZEF ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/284 OLO 292,65 s DPH 3416154870 14.10.2016 HL.M.SR BRATISLAVA ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/298 LAMPA 106,93 s DPH 201644313 26.10.2016 WEB RETAIL S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/299 TELEFON 40,78 s DPH 7609463984 03.11.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/300 PLYN 372,00 s DPH 7135530270 03.11.2016 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/301 SLUŽBY 400,00 s DPH 201600094 03.11.2016 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/302 POMÔCKY 53,29 s DPH 20161058 04.11.2016 ČECHVALAB S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/303 TELEFON 19,99 s DPH 8790266448 08.11.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/979