Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016/284 OLO 292,65 s DPH 3416154870 14.10.2016 HL.M.SR BRATISLAVA ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 143 TELEFON 30,59 s DPH 8207950620 10.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 131 PLYN 63,00 s DPH 7214204444 02.05.2018 Votrubova 1 , 825 17 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 132 SLUŽBY 400,00 s DPH 20180046 02.05.2018 Moyzesova 51 , 900 28 Ivanka pri Dunaji ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 133 ELEKTRINA 60,78 s DPH 7551336484 09.05.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 134 ELEKTRINA 115,92 s DPH 7551336480 09.05.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 135 TV-POMÔCKY 200,68 s DPH 980092 09.05.2018 Detvianska 6 , 940 67 Nové Zámky ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 136 ELEKTRINA 368,85 s DPH 7551336482 09.05.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 137 ELEKTRINA 440,41 s DPH 7551336481 09.05.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 138 ELEKTRINA 527,89 s DPH 7551336483 09.05.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 139 VODA 754,52 s DPH 2000057654 09.05.2018 Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 140 ŠVP 2 300,00 s DPH 620180076 09.05.2018 Palackého 8/88 , 911 01 Trenčín ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 141 TELEFON 20,39 s DPH 8207995915 10.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 142 TELEFON 25,16 s DPH 8208004677 10.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 144 TELEFON 30,79 s DPH 8207915501 10.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 129 TONER 200,88 s DPH 802001728 24.04.2018 A.Hlinku 6 , 022 01 Čadca ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 145 VODA 32,08 s DPH 2000045030 10.05.2018 Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 146 TELEFON 40,00 s DPH 8207950594 10.05.2018 Bajkalska 28 , 817 62 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 147 VODA 82,94 s DPH 2000045029 10.05.2018 Prešovská 48 , 826 46 Bratislava 29 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 148 MATERIAL 97,20 s DPH 1102203274 10.05.2018 Cementárenská 16 , 974 72 Banská Bystrica ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1101