Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra f130 Ovocné šťavy 36,00 s DPH 20170552 28.03.2017 Fresco s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 28.03.2017
Faktúra f175 Mäso - údeniny 974,43 s DPH 20170749 25.09.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 25.09.2017
Faktúra f164 Ovocie -zelenina - potraviny 175,59 s DPH 170418 18.08.2017 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f171 Ovocie -zelenina - potraviny 120,70 s DPH 170417 18.08.2017 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f169 Ovocie- zelenina - potraviny 173,70 s DPH 170418 18.08.2017 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f173 Mäso - údeniny 255,05 s DPH 20170673 18.08.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f168 Mäso - údeniny 103,35 s DPH 20170656 18.08.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f170 Mäso - údeniny 132,00 s DPH 20170653 18.08.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 18.08.2017
Faktúra f162 Potraviny - zelenina 1 052.22 s DPH 2017001 13.09.2017 Mon - Rom, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.09.2017
Faktúra f165 Poraviny - zeleninaa 623,91 s DPH 2017002 13.09.2017 Mon - Rom, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.09.2017
Faktúra f166 Poraviny - zelenina 775,47 s DPH 2017004 13.09.2017 Mon - Rom, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.09.2017
Faktúra f167 Mäso - údeniny 812,94 s DPH 20170720 13.09.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.09.2017
Faktúra f168 Mäso - údeniny 714,46 s DPH 20170721 13.09.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 13.09.2017
Faktúra f174 Mäso - údeniny 739,87 s DPH 20170773 25.09.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 25.09.2017
Faktúra f178 Školské ovocie 28,00 s DPH 20171325 25.09.2017 Fresco s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 25.09.2017
Faktúra f172 Ovocie -zelenina - potraviny 86,54 s DPH 170376 21.06.2017 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 21.06.2017
Faktúra f179 Školské ovocie 36,00 s DPH 20171326 25.09.2017 Fresco s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 25.09.2017
Faktúra f180 Mäso - údeniny 891,44 s DPH 20170832 11.10.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.10.2017
Faktúra f181 Mäso - údeniny 826,97 s DPH 20170829 11.10.2017 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.10.2017
Faktúra f182 Mon - Rom, s.r.o. 1 072.17 s DPH 2017050 11.10.2017 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1101