Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016/253 TELEFON 20,58 s DPH 7788355317 08.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/350 TELEFON 20,58 s DPH 4791154766 12.12.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/339 TELEFON 20,33 s DPH 7791200325 12.12.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/340 TELEFON 20,39 s DPH 7791191135 12.12.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/341 TELEFON 20,78 s DPH 2791125962 12.12.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/342 VODA 68,20 s DPH 616115858 12.12.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/343 TELEFON 30,00 s DPH 791154753 12.12.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/344 VODA 25,80 s DPH 616115859 12.12.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/345 SLUŽBA 39,24 s DPH 1612001991 12.12.2016 SOFT-GL SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/346 OLO 292,65 s DPH 3416177651 12.12.2016 HL.M.SR BRATISLAVA ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/347 SLUŽBA 64,80 s DPH 160663 12.12.2016 FULL SERVIS SPOL. S R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/348 TONER 98,26 s DPH 602007287 13.12.2016 ABEL-COMPUTER S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/349 TONER 84,00 s DPH 602007287 13.12.2016 ABEL-COMPUTER S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/351 SLUŽBA 194,20 s DPH 163485745 16.12.2016 ALZASOFT A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/337 CH-POMÔCKY 346,80 s DPH 4121606076 07.12.2016 MIKROCHEM TRADE SPOL. S R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/352 PUBLIKÁCIA 35,80 s DPH 20166418 16.12.2016 WOLTERS KLUWER S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/353 BOZP 150,00 s DPH 2016648 14.12.2016 BOJNANSKÝ MILAN ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/354 VODA 63,54 s DPH 1600019047 14.12.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/355 VODA 265,25 s DPH 1600019050 20.12.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/356 SLUŽBY 400,00 s DPH 201600110 01.12.2016 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1039