Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016/223 ELEKTRINA 414,98 s DPH 7449315582 09.08.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/250 OPRAVA ŽALÚZIÍ 197,07 s DPH 201611224 06.09.2016 VKV ADVERT SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/241 TONER 48,00 s DPH 20160960 31.08.2016 INTO SLOVAKIA SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/242 SLUŽBY 400,00 s DPH 201600078 31.08.2016 AKTIV CONSULTING S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/243 VLAJKA 58,90 s DPH 160123 06.09.2016 GAJDOŠ GABRIEL ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/244 PLYN 72,00 s DPH 7288591485 06.09.2016 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/245 ELEKTRINA 74,36 s DPH 7449344395 06.09.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/246 ELEKTRINA 93,61 s DPH 7449344390 06.09.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/247 ELEKTRINA 341,60 s DPH 7449311392 06.09.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/248 ELEKTRINA 414,98 s DPH 7449344391 06.09.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/249 ELEKTRINA 480,66 s DPH 7449344394 06.09.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/251 TELEFON 19,99 s DPH 2788399172 08.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/239 VODA 265,25 s DPH 1600019050 25.08.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/252 TELEFON 20,39 s DPH 7788392253 08.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/253 TELEFON 20,58 s DPH 7788355317 08.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/254 TELEFON 30,00 s DPH 9788355298 08.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/255 VODA 85,15 s DPH 616111933 08.09.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/256 VODA 32,08 s DPH 616111934 08.09.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/257 UČEBNICE 35,64 s DPH 21162875 08.09.2016 AITEC S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/258 TELEFON 20,78 s DPH 2788326169 12.09.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/979