Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Zmluva 201811335 Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov s DPH 12.11.2018 ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/109 VODA -1 943,69 s DPH 1500019050 15.04.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 28 ELEKTRINA -1 085,44 s DPH 7010665369 19.01.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 36 PLYN -1 055,67 s DPH 7446272698 29.01.2018 Votrubova 1 , 825 17 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/13 ELEKTRINA -813,72 s DPH 7428991215 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/86 VODA -746,63 s DPH 1500019047 01.04.2016 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2017/22 ELEKTRINA -602,89 s DPH 7150927478 18.01.2017 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/12 ELEKTRINA -315,93 s DPH 7428991212 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 17 ELEKTRINA -170,90 s DPH 7260033628 17.01.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/150 ELEKTRINA -161,72 s DPH 7111386421 30.05.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2017/21 ELEKTRINA -125,82 s DPH 7150927479 17.01.2017 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 16 ELEKTRINA -111,34 s DPH 7170957040 17.01.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 86 OLO -65,03 s DPH 3417248562 14.03.2018 Primaciálne nám. 1 , 814 99 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/11 ELEKTRINA -56,35 s DPH 7428991213 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2017/20 ELEKTRINA -33,01 s DPH 7150927480 17.01.2017 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/10 ELEKTRINA -16,52 s DPH 7428991216 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/9 ELEKTRINA -2,66 s DPH 7428991211 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 15 ELEKTRINA -2,35 s DPH 7170957042 17.01.2018 Čulenova 6 , 810 00 Bratislava ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/87 TELEFON 0,10 s DPH 81748493 01.04.2016 ORANGE SLOVENSKO A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 305 TELEFON 0,26 s DPH 81748493 81748493 07.11.2017 ORANGE SLOVENSKO A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1101