Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 2016/1 POMÔCKY 52,00 s DPH 1152209105 07.01.2016 ŠEVT A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/2 TEPLO 424,52 s DPH 520000102 07.01.2016 EPC ENERGY S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/3 TELEFON 19,99 s DPH 7780991009 12.01.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/4 TELEFON 20,39 s DPH 3780984450 12.01.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/5 TELEFON 20,98 s DPH 780946398 12.01.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/6 TELEFON 21,18 s DPH 9780918066 12.01.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/7 TELEFON 43,50 s DPH 9780946375 12.01.2016 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/8 SLUŽBA 39,24 s DPH 1601000030 12.01.2016 SOFT-GL SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/9 ELEKTRINA -2,66 s DPH 7428991211 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/13 ELEKTRINA -813,72 s DPH 7428991215 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/10 ELEKTRINA -16,52 s DPH 7428991216 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/11 ELEKTRINA -56,35 s DPH 7428991213 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/12 ELEKTRINA -315,93 s DPH 7428991212 18.01.2016 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra f1 Mrazený tovar 613,74 s DPH 20160001 18.01.2016 Pavol Kováčik - ATRA Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ
Faktúra f2 Potraviny 1 043,50 s DPH 1600005 18.01.2016 Ing. Ladislav Ličko Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ
Faktúra f3 Zelenina - ovocie 653,99 s DPH 32016 18.01.2016 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ
Faktúra f4 Zelenina - ovocie 788,25 s DPH 160015 18.01.2016 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ
Faktúra 2016/22 PLYN 216,98 s DPH 7454017208 20.01.2016 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/14 TONER 11,40 s DPH 31600010 20.01.2016 EKO TONER S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 2016/21 POISTENIE ŽIACI 439,00 s DPH 5720057751 20.01.2016 GENERALI POISŤOVŇA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1101