• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2017 / 2018

  • Školské kolo

    • Monika Kadlecová

    • 1. miesto kategória 1A
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Monika Chomová VII. A, Rebeka Marič (VI. B) a Matej Uhliarik (VII.A)

    • 2. miesto kategória 1A
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Zuzana Bertová VII. B, Vanesa Pauleová VI. B, Hana Sláviková VII. B, Michal Svetík VI. B

    • 3. miesto kategória 1A
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Peter Belanský VIII. A

    • 1. miesto kategória 1B
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Monika Spurná IX. A

    • 2. miesto kategória 1B
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018
    • Mária Hromadová VIII. A, Viktória Považanová IX. A

    • 3. miesto kategória 1B
    • Olympiáda v nemeckom jazyku · Školské kolo · 2017 / 2018