Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 163 Mäso - údeniny 892,57 s DPH 20180745 11.09.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.09.2018
Faktúra 162 Mäso - údeniny 775,00 s DPH 2018736 11.09.2018 Michal Raninec - Miran Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.09.2018
Faktúra 161 Potraviny - zelenina 1 254,88 s DPH 2018084 11.09.2018 Mon - Rom, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.09.2018
Faktúra 160 Potraviny - zelenina 1 078,40 s DPH 2018085 11.09.2018 Mon - Rom, s.r.o. Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.09.2018
Faktúra 159 Potraviny - zelenina 769,50 s DPH 2018085 11.09.2018 Roman Petráš Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ M. Hodžu Hedviga Kasalová vedúca ŠJ 11.09.2018
Faktúra 214 TELEFON 28,00 s DPH 8213660242 25.07.2018 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 213 VIRTUÁL KNIŽNICA 18,00 s DPH 70591265 25.07.2018 KOMENSKY SRO ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 211 VODA 189,47 s DPH 2000057664 17.07.2018 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 210 POMÔCKY 86,85 s DPH 8159 17.07.2018 VITAL TRADE S.R.O. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 212 POISTENIE ŽIACI 439,00 s DPH 5720057751 17.07.2018 GENERALI POISŤOVŇA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 209 ELEKTRINA 527,89 s DPH 7489661601 16.07.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 208 ELEKTRINA 440,41 s DPH 7489661599 16.07.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 207 ELEKTRINA 368,85 s DPH 7489661600 16.07.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 206 ELEKTRINA 115,92 s DPH 7489661598 16.07.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 205 VODA 82,94 s DPH 2000045029 16.07.2018 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 204 ELEKTRINA 60,78 s DPH 7489661602 16.07.2018 ZSE ENERGIA A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 203 VODA 32,08 s DPH 2000045030 16.07.2018 BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČ ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 196 TELEFON 30,59 s DPH 8212085162 10.07.2018 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 193 TELEFON 20,39 s DPH 8212128848 10.07.2018 SLOVAK TELEKOM A.S. ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
Faktúra 194 PLYN 25,00 s DPH 7259135155 10.07.2018 SPP ZŠ s MŠ Milana Hodžu Etela Hessová Riaditeľka
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/1039