• 15. - 21. január

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 01.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   19/1
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 16/1, 2, dokončiť osemsmerovku
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slovesá po to give, WB 5/4
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   14/11 2. stĺpec
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   55/2
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Pripraviť projekt na vybranú tému z OBN
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 9/4
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 5/ 4, 5, slov. 1A pripraviť sa na test
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov 1B, opakovať minulé časy
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   spoznámkovať
  • Uto16. 01.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 45/5 + Dano 52/3
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   19/1
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čitateľský denník
  • VI. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   porovnávanie, usporadúvanie, sčitovanie a odčitovanie zlomkov
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenie D z pracovného listu
  • Str17. 01.
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 34
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 35, pripraviť sa na test z otázok
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Opravná písomka - Elektrický prúd a napätie + elektrický obvod: učebnica str. 34. - 49.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   19/3
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   16/2 2. riadok
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   55/6 vypočítajte rozmery na pláne.
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slovíčka, test
  • VII. A, VII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Opravná písomka - Topenie a tuhnutie + grafy. Učebnica str. 39. - 49.
  • VII. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Slov. - test
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať minulé časy na písomku
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Pozrieť
  • Štv18. 01.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 46/1+2
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB p. 36, 4B slov.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   26/14
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   To grow - to lose, WB 5/5, 6, 7
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   16/3
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   55/8
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Pripraviť projekt na vybranú tému
  • VII. A, VII. B
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Opravný test - po 6. vyučovacej hodine: Separačné metódy
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť cvičenie D z pracovného listu
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 10, 11/3, 4a, b, slov. 1B
  • VIII. A, VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Opravný test - po 6. vyučovacej hodine: učebnica str. 26. - 31.
  • VIII. A, VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   lineárne rovnice
  • Pia19. 01.
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   17/9
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ 21/1, 2
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Súčet troch po sebe idúcich párnych čísel je 672. Ktoré sú to čísla?