• 23. - 29. apríl

  Trieda:
  Typ:
  • Pon23. 04.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 34 celá
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Wb 33/5, 6, opakovať na test!
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 18/1+2
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 35/5
  • VI. B
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   3. písomná práca
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 22/1
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 22/1
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Poškodenia obehovej sústavy
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. A, B, C
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   priniesť pomôcky na rysovanie
  • VIII. A, VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   kruh, kružnica, kružnicový oblúk, kruhový výsek
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   P 14/1+2
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   priniesť pomôcky na rysovanie
  • Uto24. 04.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Cvičenie na nepriamu reč
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Projekt, príp. prezentácia - Nezvyčajný hotel
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Čistiace látky - učebnica str. 99
  • VI. A
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Budúci čas s WILL
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 27/4
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Vypočítajte objem a povrch kvádra s rozmermi 2,8 cm, 4,9 cm , 12,9 cm
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymyslieť 5 rád pre bezpečné používanie internetu
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Hasenie (učebnica str. 74 a 75)
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Hasenie (učebnica str. 74 a 75)
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 14/3
  • Str25. 04.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Nájsť definíciu k frázovým slovesám z prac.listu
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Príklady na výpočet výkonu, príkonu, práce
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 35/3+4
  • V. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   násobenie desatinných čísel a slovné úlohy
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   zostrojte trojuholník GHI, ak lGHl = 6,6 cm, lGIl = 6,6 cm, lHIl = 6,6 cm
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Dokončiť 6.úlohu z papiera
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   48/3,4
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Príklady na výpočet tepla
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slov. uč. 93 test, PZ str. 38
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Príklady na výpočet tepla
  • VII. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   preložiť si text 94/11, použiť slovník!, 94/10 - naučiť sa
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   zostrojte trojuholník GHI, ak lGHl = 6,6 cm, lGIl = 6,6 cm, lHIl = 6,6 cm
  • Štv26. 04.
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 4A
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vymyslieť 5 rád pre bezpečné používanie internetu
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   naučiť sa question tags, dokončiť WB 18 - celá str.
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   vybrať si jednu básničku a naučiť sa
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Názvoslovie aniónov z kyselín: sírová, dusičná, uhličitá, chlorovodíková
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 15/4+5
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Názvoslovie aniónov z kyselín: sírová, dusičná, uhličitá, chlorovodíková
  • Pia27. 04.
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 18/3, 19/4 + zopakovať predložky miesta
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Dokončiť 6.úlohu z papiera o sociálnych skupinách