• 18. - 24. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon18. 09.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vytvoriť preukaz a nalepiť do zošita
  • V. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   porovnávanie, usporadúvanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel, rozvinutý zápis
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť predpoveď počasia
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku správnosti: 512 093 : 435 =
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Vyhľadať vynálezy
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť pracovný list + 54/1
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 55/3
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 44/1,2 + naučiť sa článok Global Warming
  • Uto19. 09.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 24/3 + 25/4
  • IX. A
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku správnosti: 840 –  186 = 7 890 – 6 350 =
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 6/4 - 5 viet do zošita
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 46/3+4
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na test SB 57
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 55/3
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   celé čísla
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 44/3 + text Global Warming
  • Str20. 09.
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky a veličiny SI sústavy, písmená gréckej abecedy (pomenovať písmeno)
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vedieť odpovedať na otázky o sebe
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Sčitovanie a odčitovanie, prvý riadok na papieri.
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   V spevokole školy je 24 dievčat a 18 chlapcov. V šachovom krúžku je 7-krát menej žiakov. Koľko žiakov je spolu v obidvoch krúžkoch?
   V predajni obuvi predali za deň 52 párov obuvi po 23 € za pár, 29 párov po 39 € za pár a 18 párov po 59 € za pár. Koľko eur dostali spolu?
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Dokončiť pracovný list História obce
  • VII. A
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky a veličiny SI sústavy, písmená gréckej abecedy (pomenovať písmeno)
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky a veličiny SI sústavy, písmená gréckej abecedy (pomenovať písmeno)
  • Štv21. 09.
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   2D slov.
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 2/4, slov. 74/Hello, My family
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Z papiera celý 3. riadok
  • V. B
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Zaokrúhľovanie, rozklad čísla
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 5A, B
  • VI. B
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Prirodzené čísla
  • VII. A
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + látky + skupenstvá + skupenské premeny
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   V pracovnom liste doplniť rozdiel medzi mestom a dedinou
  • VII. B
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + látky + skupenstvá + skupenské premeny
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 56/1
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Nepr. slovesá po to fall
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 45/5, 6, slov. 5A, B
  • VIII. A
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
  • VIII. B
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + bezpečnosť práce v chemickom laboratóriu
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   11. Podnikateľ mal na začiatku roka dlh 250 Eur. So svojimi peniazmi narábal tak nehospodárne, že jeho dlh sa ku koncu roka strojnásobil. Koľko € mal na účte po roku?
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Celé čísla
  • Pia22. 09.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Prečítať a naučiť sa
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vybrať si jeden výrobok a vedieť popísať jeho výrobný proces
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Usporiadaj vzostupne: 1,84; 1,482; 1,48; 1,842; 1,248; 1,483; 1,804. () 2. Usporiadaj zostupne: 9,421; 0,941; 9,42; 0,9412;9,241; 0,914 a 9,124 ()
  • VII. A
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   Zlomky a racionálne čísla
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Pripraviť sa na test sk. Bei
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 56/2
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. to feel po to lose, WB 44/1, 2
  • VII. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Pripraviť sa na test sk. Bei
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :