• 13. - 19. november

  Trieda:
  Typ:
  • Pon13. 11.
  • IX. A FRJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   preložiť text zo str. 105 + vyplniť papier z novej slovnej zásoby
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 10/4 + 11/6
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   6/12
  • V. A
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   zápis, rozvinutý zápis, porovnávanie, usporadúvanie a zaokrúhľovanie prirodzených čísel
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Cvičenia na spodobovanie z papiera
  • V. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Diktát - spodobovanie
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte n(81, 54) a D(81, 54)
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte: -28,5 + (-81,09)= -136,86 + ( - 92,29) = -8/7 + (-12/4) =
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 2/2
  • VII. A, VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Životné prejavy a správanie stavovcov
  • VII. B
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Od začiatku knihy po tému Rasy,národy, etniká
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   37/5 1. riadok
  • VIII. A, VIII. B FRJ 8
   ·
   Kratučký testík
   Francúzsky jazyk
   :
   Písomka na časovanie slovies, Connaitre, savoir, pouvoir, vouloir
  • VIII. A, VIII. B FRJ 8
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   učebnica 22/preklad textu + doplniť "le materiel scolaire"
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   37/10
  • Uto14. 11.
  • IX. A
   ·
   Pridelená DÚ
   Anglický jazyk
   :
   6 kladných + 6 záporných viet na zvratné slovesá - verbes pronominaux
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Odpovedať na otázky z dotazníka spolužiakov
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   33/3 dokončiť
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na test z adverbs of frequency
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   59/4
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte n a D(24,15,6) a (33,42,51)
  • VI. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   najmenší spoločný násobok, najväčší spoločný deliteľ
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka Introduction AB
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Bez päťminútovky
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Bez päťminútovky
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   37/10
  • VIII. A, VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   výrazy s premennou: zostavenie, výpočet hodnoty, sčitovanie a odčitovanie (zjednodušovanie)
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Vypísať frázové slovesá z textu + význam
  • Str15. 11.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zopakovať predložky a vytvoriť 6 otázok o médiách
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   3C - High voltage elect.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na krátky test Adverbs of Frequency
  • V. A
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   Od témy Ako žije les až po lišajníky (vrátane)
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Pri rekonštrukcii električkovej trate vymieňali 25-metrové koľajnice za 15-metrové. Aký najkratší úsek trate sa dá vymeniť bez rezania koľajníc?
  • VI. B
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Obec
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   10/6
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 3/3
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Hodiny a aktivity
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   pripraviť sa na test z prvej podmien. vety a viet s čas. spojkou, WB 62/3
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   38/2
  • Štv16. 11.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Posielam prezentáciu
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 34/1+2
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   3C - celé
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   učebnica 16/2
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   35/4
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 12/1, 2
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na test z have to, 6D
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Na športovom gymnáziu je 84 futbalistov a 60 hokejistov. Do koľkých skupín ich môžeme rozdeliť, aby počet športovcov v každej skupine bol rovnaký a vyjadrený najväčším možným číslom?
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Bez päťminútovky
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 2/1
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na test s must, ....
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Bez päťminútovky
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 6C, WB 58/1, 2
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   38/3
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Molekuly a zlúčeniny (učebnica str. 18, 19)
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 55/5 + frázové slovesá
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   38/3
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Molekuly a zlúčeniny (učebnica str. 18, 19)
  • Pia17. 11.
  • zatiaľ žiadne údaje