• 10. - 16. december

  Trieda:
  Typ:
  • Pon10. 12.
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Dýchanie živočíchov
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku správnosti: 6 357 968 : 4 =
   9 999 999 : 7 =
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vypracovať PL na precvičenie vzoru DUB a povinne doniesť na hodinu v pondelok kvôli kontrole!
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vypracovať PL na precvičenie vzorov chlap, hrdina, dub (obojstranný) a doniesť v pondelok na hodinu povinne kvôli kontrole!
  • VI. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Občianska náuka
   :
   Písomka z prebraných učív - str. 5-23
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Kontrola portfólia Slovenské ľudové piesne.
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   54/27
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť PZ strany 14,15
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Dýchanie živočíchov
  • Uto11. 12.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   91/4
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   91/4
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Chémia
   :
   Alkány, alkény, alkíny, arény, benzín a nafta
  • IX. A FRJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   Písomka zo slovíčok str. 113
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku: 8214 : 37 =
  • V. A, V. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB 17/1, 2, slovná zásoba klettern po was
  • V. A, V. B NEJ Psy
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Opravná písomka: Lektion 1.
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Kontrola portfólia - Slovenské ľudové piesne. Opakovať základy - notičky, označenia.
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naučiť sa baladu: Išli hudci horou
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naučiť sa baladu: Išli hudci horou
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa ďalších 20 slovies - FEEL - LIE
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi (učebnica str. 32, 33)
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 59
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Oddeľovanie zložiek zo zmesi v praxi (učebnica str. 32, 33)
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Železo
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Železo
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Informatika
   :
   Hromadná korešpondencia
  • Str12. 12.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   92/6
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   93/10
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať a odovzdať motivačný mail ohľadom vybranej ponuky práce na samostatný papier (rukou alebo vo worde) o sebe
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Fyzika
   :
   Elektrický prúd (učebnica str. 39 - 46)
  • IX. A FRJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   24/2, 25/2
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Kontrola portfólií - Slovenské ľudové piesne.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Učebnica str. 56 cv. 8 (príbeh na minimálne 10 viet) + zopakovať všetky vzory mužského rodu.
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 21/4b
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   úloha navyše: urobiť PL na vlastné/všeobecné podstatné mená
  • VI. A, VI. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   58/1+59/4 + doniesť CD z pracovného zošita!
  • VI. A, VI. B NEJ Psy
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB: S.18/ganze Seite
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Fyzika
   :
   Modelovanie dažďa - učebnica str. 36, 37
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Fyzika
   :
   Modelovanie dažďa - učebnica str. 36, 37
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku správnosti: 3(x + 5) - 2(6 - 3x) = 12x - 6(2x - 4)
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 16, 17
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Fyzika
   :
   Využitie šošoviek (učebnica str. 65 -69)
  • VIII. A, VIII. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 51/5
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Fyzika
   :
   Využitie šošoviek (učebnica str. 65 -69)
  • Štv13. 12.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str. 72
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   4B, C
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku: 73251 : 59
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 24 + štvrtok 13.12. je GRAMATIKA, nie literatúra (doniesť si učebnicu, PZ a zošit na gramatiku, lit. nenosiť!!!
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slovná zásoba 2A
  • V. A, V. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pracovný list -vytvoriť otázky z 1. cvičenia a dokončiť cvičenie 2
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   učebnica str. 56 úloha 6 + vo štvrtok 13.12. nie je literatúra, ale GRAMATIKA - doniesť učebnicu, PZ a zošit na gramatiku, knihy z literatúry nenosiť!
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB 50/8, 9 a slov. zásoba
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 47
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Voda a druhy vôd
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 60, opakovať na test
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Voda a druhy vôd
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   vypočítajte a urobte skúšku: 9(x - 4) - 5x = x - 12
   7(x - 5) - 3x = 2x - 13 =
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Halogény
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Halogény
  • Pia14. 12.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vypracovať zoznam 5 firiem vo svojoj okolí - názov, forma podnikania, predmet podnikania, poslať do budúcej hodiny na mail. Treba zahrnúť aspoň jednu živnosť a druh podnikania sa nesmie opakovať, napr. len jedna sieť potravín atď.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   93/10 e,f
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   93/10 e,f
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Alkoholy
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   str. 57 učebnica - úlohy 3, 4 a 5a + zopakovať vzory pod. mien mužského rodu a charakteristiku pod. mien - písomná previerka
  • V. A, V. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB 17/ 3a, b, c, 18/ 4
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ str. 25, 26 + učebnica str. 56 cv. 8, str. 57 cv. 4, 5a + zopakovať podstatné mená (charakteristika) a vzory pod. mien mužského rodu (písomná previerka v piatok!)
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slovná zásoba 54 na test
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Pripraviť sa na písomku str.7 - str. 23
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať na test!, dokončiť WB
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Pripraviť sa na písomku: Témy - Ochrana prírody. Kalamity a prírodné hrozby, Historické udalosti na Slovensku a vznik Slovenska, Historické územia a tradície (t.j. s. 14 - 19)
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   25 + 9y – 30 = 6y – 20
   2(y-1)-3(y-2)+4(y-3)=2(y+5)
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Opakovať príd. mená - druhy, vzory, skloňovanie, pravopis