• 17. - 23. september

  Trieda:
  Typ:
  • Pon17. 09.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   výrazy
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   výrazy
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   dokončiť pracovný list
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ 75/11 a, b, slovná zásoba 9. lekcia
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   racionálne čísla
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť sa na test - so do I, neither do I
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Výtvarná výchova
   :
   Priniesť si pomôcky.
  • Uto18. 09.
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Učebnica str. 12, 13, alebo názvoslovie halogenidov, oxidov, sulfidov a kyselín
  • V. A, V. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Naučiť sa abecedu
  • V. A, V. B NEJ Psy
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Pozdravy, abeceda
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Skupenské premeny
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Skupenské premeny
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Izotopy prvkov
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 34/1, 2
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Učiť sa slovesá, ich význam a použitie - krátky test.
  • VIII. A, VIII. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa slovesá s ing/inf
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Izotopy prvkov
  • Str19. 09.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Prečítať, spoznámovať
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   pripraviť sa na test
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pracovný list If generation
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky SI + písmená gréckej abecedy
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   napísať 4 vety s CAN
  • V. A, V. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať 6 viet so slovesom CAN - 2x can/2x can't/2x otázka
  • VI. A, VI. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opis prázdnin - min. 10 viet ústne
  • VI. A, VI. B ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať si dôležité informácie o UK do zošita. Rozprávať o UK.
  • VI. A, VI. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 45/5+6
  • VI. A, VI. B NEJ Psy
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Slovicka z predchadzajucich lekcii
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky SI + písmená gréckej abecedy
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Biológia
   :
   povrch tela, oporná a pohybová sústava, tráviaca sústava
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Fyzika
   :
   Jednotky SI + písmená gréckej abecedy
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Napísať dynamický opis - recept puding alebo kolac
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 34/3, 4
  • VIII. A, VIII. B ANJ Tor
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Slovesá s ing / inf
  • Štv20. 09.
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   2. podmienková veta
  • V. A Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Literatúra - pojmy poézia/próza
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   2 vety - opis izby
  • V. A, V. B ANJ Tor
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Pozdravy a sloveso CAN
  • V. B Celá trieda
   ·
   Ústne skúšanie
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Literatúra - pojmy poézia/próza
  • VI. A ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dokončiť pracovný list - úloha
  • VI. A ANJ Tor
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka 5AB
  • VI. A, VI. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 44
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   zopakovať slovnú zásobu z 3. a 4. lekcie
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Príklad 5 a 6 z papiera.
  • VI. B ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Urobiť úlohu z pracovného listu
  • VI. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Ľudské sídla a ich okolie
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť krajiny VB a naučiť sa o Slovensku podľa textu v učebnici
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Povrch tela stavovcov. Oporná a pohybová sústava stavovcov.
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Laboratórne pomôcky + GHS
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 44/ 1, 2, slov. 5A
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Laboratórne pomôcky + GHS
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + elektrónová konfigurácia atómu
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Základné životné procesy organizmov. Výživa a dýchanie baktérií a húb.
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + elektrónová konfigurácia atómu
  • Pia21. 09.
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Hmotnostný zlomok - vzorce
  • V. A, V. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   Dni v týždni, pozdravy
  • VI. A ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vybrať si jeden test (opakovanie z učebnice Slovenský jazyk pre 6. ročník zo str. 15 - 17) a vypracovať ho do zošita
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ 47 slovíčka, 41/1a prečítať
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Učebnica str. 4/11, 12
  • VI. B ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vybrať si jeden test (opakovanie z učebnice Slovenský jazyk pre 6. ročník zo str. 15 - 17) a vypracovať ho do zošita
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Nezabudnúť CD k PZ
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Nezabudnúť CD k PZ
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Prečítať a spoznámkovať
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Prečítať a spoznámkovať
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vyplniť úlohy z pracovného listu História obce
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   nepr. slovesá 3. stĺpček po cut
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Pre
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   PZ 75/11 a, b, dokončiť PList
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Dokončiť a naučiť sa text piesne Lean on me.
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Dokončiť a naučiť sa text piesne Lean on me.
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Dejepis - prečítať, naučiť