• 19. - 25. marec

  Trieda:
  Typ:
  • Pon19. 03.
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Teória literatúry
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Kto neodovzdal pohľadnicu kamarátovi, doniesť v pondelok (vzor uč. str.37/4a), 5 viet
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   učiť sa na testík z prvej časti nepr. slovies
  • V. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Diktát - podstatné mená
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 11/4+5
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Auto zlacnelo na 85 % pôvodnej ceny. Teraz stojí 6 375 €. Koľko stálo auto pred zlacnením? O koľko eur bola pôvodná cena vyššia? 2. V škole dnes je 437 žiakov. Z dôvodu chrípkového ochorenia chýba 24% žiakov. Koľko žiakov má škola?
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Present perfect + for/since
  • VII. B
   ·
   Kratučký testík
   Biológia
   :
   Dýchacia sústava a dýchanie
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vypracovať poslednú úlohu z pracovného listu Formy vlády
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   Kratučký testík
   Anglický jazyk
   :
   Present Perfect + for/since
  • VII. B 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 15/6, 7
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   pripraviť sa na testík z 1. podm. vety
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Pole tvaru lichobežníka sa rozprestiera medzi dvomi rovnobežnými cestami, ktoré sú od seba vzdialené 330 m. Dĺžky rovnobežných strán poľa sú 232 m a 268 m. Vypočítaj výmeru poľa a zisti, koľko ton pšenice sa na ňom urodilo, ak na 1 ha sa urodilo 8 ton pšenice ?
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať ponaučenie z príbehu Christmas Carol
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Obdĺžnikový bazén má rozmery 20 m a 13 m. Okolo neho je vydláždená plocha široká 2,5 metra. Aká je výmera vydláždenej plochy?
  • Uto20. 03.
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Doučiť sa podčiarknuté nepravidelné slovesá do pondelka
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Televízor po zlacnení o 15% stojí 340 €. Aká bola jeho cena pred zlacnením?
   2. Počítačová zostava má veľkoobchodnú cenu 1200 eur. Maloobchodná cena je o 20% vyššia ako veľkoobchodná cena. Vypočítajte maloobchodnú cenu počítačovej zostavy v eurách.
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + chemické rovnice - stechiometrický koeficient
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + chemické rovnice - stechiometrický koeficient
  • VIII. A
   ·
   Písomka
   Informatika
   :
   Spracovanie údajov pomocou funkcií COUNT
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Keďže peniaze na opravu Dušan nemá, musí ísť na brigádu maľovať reklamné pútače v tvare rovnobežníka. Jeho dĺžka je 4,9 m a príslušná výška je 3,5 m. Koľko kg farby potrebuje zakúpiť na jeho vymaľovanie, ak 1 kg farby postačí na vymaľovanie plochy 4 m2.
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Premyslieť si projekt na zajtra Hudba
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Pole tvaru lichobežníka sa rozprestiera medzi dvomi rovnobežnými cestami, ktoré sú od seba vzdialené 330 m. Dĺžky rovnobežných strán poľa sú 232 m a 268 m. Vypočítaj výmeru poľa a zisti, koľko ton pšenice sa na ňom urodilo, ak na 1 ha sa urodilo 8 ton pšenice ?
  • Str21. 03.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Tabuľka str.39 učebnica, odpovede do viet /aj v zápore
  • V. A, V. B
   ·
   Projekt
   Biológia
   :
   Vytvoriť projekt - model alebo pozorovanie
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Zo 150 detí, ktoré sa zúčastnili lyžiarskeho kurzu bolo: 20 výborných, 45 dobrých, 40 priemerných a zvyšok sú začiatočníci. Vypočítaj tieto údaje v percentách. 2. Krv tvorí 8,2 % hmotnosti človeka. Približne koľko kilogramov krvi má dospelý muž, ktorý váži 75 kg?
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Vyplniť cvičenia (opravte chyby)
  • VII. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 18/celá
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Vypočítajte výmeru 4 rovnakých pozemkov, ktoré majú tvar kosoštvorca, s dĺžkou 30 m a príslušnou výškou 14,5 m. 2) Reklamný billboard má tvar rovnobežníka. Jeho dĺžka je 5,5 m a príslušná výška je 3,6 m. Vypočítajte koľko kg farby potrebujeme zakúpiť na jeho vymaľovanie ak 1 kg farby nám postačí na vymaľovanie plochy 3 m2.
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1) Vypočítajte výmeru 4 rovnakých pozemkov, ktoré majú tvar kosoštvorca, s dĺžkou 30 m a príslušnou výškou 14,5 m. 2) Reklamný billboard má tvar rovnobežníka. Jeho dĺžka je 5,5 m a príslušná výška je 3,6 m. Vypočítajte koľko kg farby potrebujeme zakúpiť na jeho vymaľovanie ak 1 kg farby nám postačí na vymaľovanie plochy 3 m2.
  • Štv22. 03.
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   to draw - to lose
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   voc, culture, WB 21/3, 4
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Biológia
   :
   Vypočítajte základňu c lichobežníka ABCD, ak a = 6,6 dm, výška na základňu je 7,1 dm a jeho obsah je 28,045 dm2.
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Občianska náuka
   :
   Vypracovať poslednú úlohu z pracovného listu Formy vlády
  • VII. B 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ str.18 celá
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slovíčka z celej 2. lekcie, testík z prvej podmn. vety
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Vlastnosti kyselín (učebnica str. 66 + kyselina uhličitá)
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Pripraviť prezentáciu na pondelok, ktorá musí obsahovať: názov, vaše meno, niečo o žánri/umelcovi/skupine, typický štýl obliekania, zdroje a môžete zahrnúť obrázky/video/úryvok piesne/ aktivitu pre spolužiakov
   Vyvarujte sa kopírovaniu a zložitým vetám a slovným spojeniam, obsah v odrážkach a hlavne zaujímavo.
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Vlastnosti kyselín (učebnica str. 66 + kyselina uhličitá)
  • Pia23. 03.
  • VII. A NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   opakovať slov. z lekcie 11, 12
  • VII. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   opakovať slov. z lekcie 11, 12