• 15. - 21. október

  Trieda:
  Typ:
  • Pon15. 10.
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Výkop na mestskú kanalizáciu bol 38m dlhý, 2,2m široký a 3m hlboký: a. Koľko m3 zeminy vybagrovali? b. Koľko jázd pri odvoze zeminy urobili ak jedno auto odvezie 4,5m3.
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 27
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 28/3
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   PZ - zo strán 13 a 14 cvičenia 14 a 16
  • V. A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   Vstupná písomná práca
  • VI. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Dopísať poznámky z prezentácie + učebnice. Naučiť na previerku (pravek a starovek po dobu bronzovú)
  • VI. A ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   prezentácia Argument, protiargument
  • VI. A, VI. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 63/5b dokončiť, slov. 5B, C - testík
  • VI. A, VI. B ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ - str. 49.
  • VI. A, VI. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 49/7
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Zoznam 10 slovenských ľudových piesní, ktorých texty a melódiu dokážem zaspievať. Rytmus piesní, ktoré počúvam.
  • VI. B ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   prezentácia Argument, protiargument
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slov. AB 12 po prvú modrú tabuľku
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   obsah a obvod štvorca a obdĺžnika, uhly, zhodnosť trojuholníkov
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   naučiť sa: alternatívne zdroje el. energie - termálna, veterná, slnečná, vodná
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   objem a povrch kocky a kvádra
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 4 C, D, Culture, WB 40/1
  • VIII. A, VIII. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Zistiť info o Jánošíkovi - 6 - 10 viet
  • Uto16. 10.
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Výkop na mestskú kanalizáciu bol 38m dlhý, 2,2m široký a 3m hlboký: a. Koľko m3 zeminy vybagrovali? b. Koľko jázd pri odvoze zeminy urobili ak jedno auto odvezie 4,5m3.
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Záhradný zásobník vody na zalievanie má tvar hranola. Je hlboký 1,2m a hrany podstavy sú dlhé 4,2m a 2,5m. Koľko litrov vody sa doňho zmestí?
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Homologický rad uhľovodíkov
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať všetky poučky (Zapamätajte si a Zopakujte si zo strán 15-30 z učebnice literatúry + obsahy rozprávok Veterný kráľ, Zlatá páva, Sitno, Zemský poklad
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 1C, odpovede na otázky SB p. 12
  • V. A, V. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Naučiť sa radové číslovky
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Zopakovať všetky poučky (Zapamätajte si a Zopakujte si zo strán 15-30 z učebnice literatúry + obsahy rozprávok Veterný kráľ, Zlatá páva, Sitno, Zemský poklad
  • VI. A ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   prezentácia Zámená
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Informatika
   :
   Nájdi príklady na internetové prehliadače vyhladávače.
  • VI. B ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   prezentácia Zámená
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Dokončiť PZ 36/2 + 37/3
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 47/5, 6
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Technika
   :
   Technické materiály (drevo) - prezentácia
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Doplniť poznámky k daným výrazom v zošite
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   ostáva opakovanie teórie Kollár, Štúr, Sládkovič + nezabudnúť nová prezentácia: J.Kráľ - Ištok, Hudák
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Molekuly a zlúčeniny
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   slov. 4 C, D, Culture
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + Molekuly a zlúčeniny
  • Str17. 10.
  • IX. A
   ·
   domáca úloha
   Dejepis
   :
   Vypracovať poznámky a naučiť
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   WB 27, napísať jedno prianie
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 29/4
  • IX. A FRJ
   ·
   domáca úloha
   Francúzsky jazyk
   :
   40/2,3 + PZ 23/3,4,5
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Do zošita napísať zoznam 10 slovenských ľudových piesní, ktoré poznám a dokážem zaspievať.
  • V. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naučiť sa: Interview, zatvorené/otvorené otázky, vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) - oznam., opyt., rozkaz., želacie + zvolacie, melódia viet + vyznačiť graficky, slovosled, spodobovanie, znelé/neznelé spoluhlásky, diskusia, debata, argumenty (strany 15-26 učebnica)
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 13/4b
  • V. A, V. B ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať si slovné spojenia z pracovného listu - krátky testík.
  • V. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   naučiť sa: Interview, zatvorené/otvorené otázky, vety podľa obsahu (zámeru hovoriaceho) - oznam., opyt., rozkaz., želacie + zvolacie, melódia viet + vyznačiť graficky, slovosled, spodobovanie, znelé/neznelé spoluhlásky, diskusia, debata, argumenty (strany 15-26 učebnica)
  • VI. A, VI. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   naučiť sa prirovnania, dkončiť PL 6 viet
  • VI. A, VI. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 49/8
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   Z papiera 13.5.
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Teplota a čas
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Teplota a čas
  • VIII. A ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Napísať o umeleckom diele.
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   3 vety COuld you/ would you mind?
  • VIII. A, VIII. B ANJ Bol
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Opakovať prídavné mená a slovnú zásobu UNIT 4.
  • Štv18. 10.
  • I. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie z kartičiek - prvý od
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Krabica na cukríky tvaru pravidelného šesťbokého hranola je 6 cm vysoká a veko má strany 20 cm dlhé a výška podstavného trojuholníka je 4,47 cm. Koľko kartónu treba na jej zhotovenie? Koľko cukríkov sa do nej zmestí, ak každý cukrík má tvar kvádra s rozmermi 2 cm, 2 cm, 1 cm?
  • IX. A 1. Skupina
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   objem a povrch kolmého hranola
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   domáca úloha
   Matematika
   :
   1. Krabica na cukríky tvaru pravidelného šesťbokého hranola je 6 cm vysoká a veko má strany 20 cm dlhé a výška podstavného trojuholníka je 4,47 cm. Koľko kartónu treba na jej zhotovenie? Koľko cukríkov sa do nej zmestí, ak každý cukrík má tvar kvádra s rozmermi 2 cm, 2 cm, 1 cm?
  • IX. A 2. Skupina
   ·
   Písomka
   Matematika
   :
   objem a povrch kolmého hranola
  • IX. A ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Ideálny deň
  • IX. A ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   Slovíčka 3C
  • V. A, V. B ANJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   SB 13/4b
  • VI. A, VI. B ANJ Tor
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 51/3
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   AB 43/4
  • VII. A
   ·
   domáca úloha
   Anglický jazyk
   :
   PZ 37/4
  • VII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Prvky + zliatiny
  • VII. B Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   vstupná písomná práca
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Periodická tabuľka prvkov (učebnica str. 28, 29)
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Veľká písomka
   Matematika
   :
   vstupná písomná práca
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Periodická tabuľka prvkov (učebnica str. 28, 29)
  • Pia19. 10.
  • I. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Čítanie str. 38
  • IX. A Celá trieda
   ·
   Kratučký testík
   Chémia
   :
   Homologický rad uhľovodíkov a alkyly
  • V. A, V. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slovíčka str. 12
  • VI. A ,
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Kontrola zošitov (poznámky z tém: Komunikácia, Argument/protiargument, Zámená)
   Kontrola pracovných listov (gramatika)
  • VI. A, VI. B NEJ Bei
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   neurčitý člen v akuzatíve
  • VI. B
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   Kontrola zošitov (poznámky z tém: Komunikácia, Argument/protiargument, Zámená)
   Kontrola Pracovných listov (gramatika)
  • VII. B
   ·
   domáca úloha
   Nemecký jazyk
   :
   slovesá z druhej modrej tabuľky, str. 12
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Geografia
   :
   Prezentácia + vedieť témy: 1. Poloha a rozloha Slovenska, 2. Geografické súradnice, rovnobežky, poludníky, 3. Povrch - nížiny, kotliny a pohoria, 4. Podnebie.
   SKÚŠAM zo všetkých látok a KONTROLUJEM POZNÁMKY!
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Hudobná výchova
   :
   Dokončiť grafickú notáciu. Nabudúce interpretujete.
  • VIII. A
   ·
   domáca úloha
   Slovenský jazyk a literatúra
   :
   zopakovať si zvieracie podstatné mená mužského rodu a dopracovať doplňovačku
  • VIII. A Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Svetlo a elektromagnetické spektrum
  • VIII. B
   ·
   domáca úloha
   Fyzika
   :
   Doplniť poznámky k daným výrazom v zošite
  • VIII. B Celá trieda
   ·
   Písomka
   Fyzika
   :
   Svetlo a elektromagnetické spektrum